INKOOP
...

INKOOPNu de trend naar het zich toespitsen op de core-business het pleit definitief gewonnen lijkt te hebben, rijst de ster van de inkoopafdelingen nog verder. De kursussen en literatuur over het tema, aangevuld met al dan niet kersverse logistieke koncepten, stapelen zich spectaculair op. Wie trek heeft in een verfrissende kijk op de problematiek, kiest best voor het hartige intermezzo Geld verdienen. Onder die wervende titel bundelt expert Louis Jacobs de columns die hij publiceerde in het Tijdschrift voor Inkoop & Logistiek. Vakliteratuur hoeft niet vervelend te zijn, zo bewijst hij. Ondertussen nuanceert hij het belang van bepaalde fenomenen, zoals just-in-time : modeverschijnsel of kompetitief fundament ?Louis Jacobs, Geld verdienen. Samsom, 148 blz., 735 fr. Voortdurend zoekt Potiki een evenwicht tussen roman en dokumentaire, poëtische myte en koele registratie. Het vertrekpunt is even transparant als clichématig : het harmonieuze bestaan van een Maori-dorp wordt ruw onderbroken door de bulldozers van een projektontwikkelaar. Die ingreep brengt niet alleen een verminking van het landschap, maar ook een verschuiving in het denken van de bewoners teweeg. Via de kunstgreep van een helderziend personage roept Patricia Grace de eeuwenoude Maori-kultuur op. Grace, dochter van een Maori-vader en een blanke moeder, houdt een warm pleidooi voor haar volk, dat beslist belangstelling verdient. Jammer genoeg stijgt het niet bijster ver uit boven de tematische gemeenplaatsen.Patricia Grace, Potiki. EPO/De Geus, 220 blz., 798 fr.SUPERSTIERZijn konceptie was een wetenschappelijke doorbraak.Zijn eerste zaadlozing ontketende een politiek debat. Ondertussen kregen bedrijven imagoperikelen.Inzet ? Een genetisch gemanipuleerde stier.Niet de Texaanse stier die Jean-Luc Dehaene moest torsen, maar zijn Nederlandse soortgenoot Herman geniet de bedenkelijke eer van beroemdste kolos. Met het inbouwen van een menselijk gen in zijn erfelijk materiaal werd in de Lage Landen de aanzet gegeven tot het vermengen van diersoorten. Wetenschappelijk, geneeskundig maar ook commercieel gaat het vooral om de vrouwelijke nakomelingen van Herman. Eens zij gekalfd hebben, moeten ze melk leveren waarin het menselijke eiwit laktoferrine voorkomt. Omwille van de medische of voedzame eigenschappen daarvan, toonde onder meer Nutricia grote belangstelling. De stier zelf werd gebakerd door het Leidse biotechnologiebedrijf Gene Pharming.Van de 55 kalveren die Herman tussen najaar 1993 en maart 1994 verwekte, stierven er zes. Daarop ontstond een dispuut tussen Gene Pharming en het Instituut voor Veehouderij en Dierengezondheid (ID) in Lelystad. Gene Pharming verweet de dienst van het Nederlandse landbouwministerie een belabberde oppas van de dieren. Dergelijk trammelant begeleidt Herman al van bij de manipulatie. In hun biografie Herman tonen de Nederlandse free-lance journalisten Karel Glastra van Loon en Karin Kuiper aan dat vooral de pr-afdelingen flaterden. Alle betrokken bedrijven kwamen in het vizier van dierenbeschermingsorganizaties en groeperingen die etische bezwaren opperden. Door te lang vast te houden aan geheimdoenerij, kregen de diverse tegenstanders alleen maar meer wind in de zeilen en werd de controverse opgerakeld tot in de politieke arena. Wie de toegankelijk gehouden wetenschappelijke uitleg en de uiteenzetting over de DNA-werking niet lust, vindt precies in die pr-blunders een hoogst interessante case. Waarschijnlijk was dat niet de bedoeling van de auteurs. Zij hollen de algemene waarde van hun boek jammerlijk uit door frappante vooringenomenheid. In plaats van de objektieve pro's en contra's te wikken en te wegen, sluizen zij een stortvloed vooroordelen tegen biotechnologie en tegen de bedrijfswereld. Ondanks die kritiek, blijft dit een bruikbare bijdrage tot het debat.Karel Glastra van Loon & Karin Kuiper, Herman - De biografie van een genetisch gemanipuleerde stier. Veen, 206 blz., 600 fr.VENETIEIn doldrieste karnavalsdagen lijkt alleen Venetië nog een oaze te vormen van kunstzinnig esprit. Wie weg wil vluchten van dronken fanfares, trekt zich best terug met Maskerade in Venetië, een frêle novelle waarmee de Wetterse germanist Luc De Coen debuteert. Hij bralt niet over zotskappen, maar laat zich veeleer in een poëtisch dan prozaïsch register meeslepen door de filozofische fascinatie voor de stad. Vooral het spel met werkelijkheid en fiktie neemt hem op sleeptouw, net als de Britse filmesteet Nicolas Roeg in diens virtuoze Don't Look Now (1973), een gelaagd mysterieus werk waaraan de novelle af en toe doet denken.Luc De Coen, Maskerade in Venetië. Davidsfonds/Clauwaert, 58 blz., 295 fr. )CARRIERE.De weg naar een nieuwe baan door Ad Besems. Bosch & Keuning, 231 blz., 690 fr. Realistische beschrijving van een volledig outplacementproces en aandacht voor een bewuste loopbaansturing.ENERGIE.De keerzijde van de dam door Rijkert Knoppers & Walter van Hulst. Novib/Jan van Arkel, 142 blz., 590 fr. Nauwgezet onderzoek onder welke omstandigheden stuwdammen acceptabel zijn en wanneer niet.OOST-EUROPA.De geit van mijn buurman door Henk Hirs en Runa Hellinga. Ambo, 180 blz. Hoop en teleurstelling in Oost-Europa. Centraal staat het relaas van een aantal Oosteuropeanen over hun verwachtingen en wat daarvan is terechtgekomen na de omwentelingen sedert 1989.