ALGERIJE
...

ALGERIJEOp 12 februari stierf de Algerijnse ekonoom en schrijver Rachid Mimouni. Vooral zijn doodsoorzaak was de grote verrassing. De 49-jarige publicist, allicht de beste Algerijnse romancier van de jongste decennia, overleed aan hepatitis. Hij werd echter al geruime tijd bedreigd door moslimfundamentalisten en verhuisde van het ene onderduikadres naar het andere. Hij schreef pamfletten tegen het fundamentalisme, maar spaarde zijn regering evenmin. Toevallig is net een nieuwe uitgave van zijn beste roman uit. In Straf voor het leven overdenkt een diktator voor het vuurpeloton zijn leven. Zowel een knappe roman als een geraffineerde politieke parabel over regeren in de ex-kolonies.Rachid Mimouni, Straf voor het leven. Rainbow Pocketboek, 298 blz., 260 fr. (* * * * )EUROPAHebben cynici en maffiosi zich meester gemaakt over de Brusselse machine ? Met die vraag geselt de Franse parlementariër François d'Aubert de Europese instellingen in zijn even imposante als onrustwekkende Main basse sur l'Europe. Het antwoord was al gekend : zowat 10 tot 15 % van de EU-begroting van jaarlijks 500 miljard Franse francs wordt ontvreemd. De verdienste van het boek ligt dan ook veeleer in de talloze, vaak schokkende illustraties van de grootschalige fraude. De konservatieve politicus is hiermee niet aan zijn proefstuk toe. Eerder schopte hij schandaal met L'Argent sale en hing hij de vuile was van staatsbank Crédit Lyonnais buiten. Als toemaatje rekent hij nu af met Jacques Delors.François d'Aubert, Main basse sur l'Europe. Plon, 474 blz., 945 fr. (* * * )MANAGEMENTMet Het doel veroverde Eliyahu Goldratt zowel hart als hersenen van de managers. In plaats van kurkdroog de problemen van een produktiebedrijf in moeilijkheden te beschrijven, goot hij ze in een verhaal dat ook focuste op het persoonlijke leven van een diversifikatiemanager. In zijn nieuwste, Het is geen toeval, past hij hetzelfde suksesprocédé toe. Al in zijn eersteling maakte hij de theory of constraints (knelpuntenteorie) duidelijk. Nu gebruikt hij deze om een volgende ingrijpende verandering te stroomlijnen. Zijn nochtans puik geslaagde diversifikatiebedrijven worden immers geslachtofferd op het altaar van de core-business.Eliyahu Goldratt, Het is geen toeval. Het Spectrum/Marka, 216 blz., 995 fr. (* * * )MANAGEMENTHoe de produktiviteit verbeteren zonder aan kwaliteit in te boeten ? En hoe marktsegmenten inpalmen ?De eerste versie van het managementevangelie Out of the Crisis dateert van 1982, maar heeft niets aan aktuele spankracht verloren. De breed vertakte boodschap die éminence grise Edwards Deming verkondigt, wortelt zelfs in de prille jaren vijftig. Toen predikte hij samen met Joseph Juran revolutionaire managementbeginselen in het moeizaam overlevende Japan. Hun Amerikaanse landgenoten negeerden hen, de Japanners lagen aan hun lippen. De rest is geschiedenis. Gaandeweg gooide Japan zijn belabberde prutsimago af en beleefde een ekonomisch mirakel. Nog elk jaar wedijveren de Japanse bedrijven om de fel begeerde Demingprijs voor verbetering van kwaliteit en produktiviteit. Pas in de jaren tachtig sijpelden de principes ook in de VS en Europa binnen.In de teorie herkennen we de echo's van Demings opleiding. De ingenieur elektrotechniek promoveerde in matematische fysika en verwierf faam als statisticus. Daar vinden we de eerste missie : alles berust op het verminderen van variatie. Zorg dus voor nauwgezette statistieken van het werkproces en zoek de ondeugdelijke schakels en onregelmatigheden. Kontrole, systeemanalyse en uniformiteit vormen de fundamenten van de verbetering.Dat betekent niet dat Deming zich tevreden stelt met een procesmatige en technische audit. Hoe verfijnd die noodzakelijke basis ook mag zijn, ze vergruizelt als de menselijke faktor veronachtzaamd wordt. Precies in dat domein loopt het fout, verzucht Deming. Het leidinggeven schiet schromelijk tekort. Een goed leider moet fouten kunnen en durven aanwijzen. Zijn kontrole baat echter niet als hij ook de diepere oorzaken van de fouten niet wegneemt. De medewerkers afblaffen, helpt zeker niet. Kwaliteit is een mensenzaak. Opleiden en motiveren fungeren als motor. Wie dat klimaat creëert, evolueert spontaan naar klantgerichtheid. Want, zo beklemtoont Deming, de winst haal je bij klanten die terugkomen, bij klanten die jouw produkt en service aanprijzen. Als iemand dit boek aanvult met een stap-voor-stap handleiding om de teorie steviger te konkretizeren, zouden vele andere publikaties overbodig worden.LUC DE DECKEREdwards Deming, De crisis overwonnen. Kluwer Bedrijfswetenschappen, 421 blz., 2388 fr. (* * )