Vertegenwoordigers van 127 landen zijn het erover eens geraakt dat multinationals anders bel...

Vertegenwoordigers van 127 landen zijn het erover eens geraakt dat multinationals anders belast moeten worden. Grote internationale bedrijven kunnen zich zo organiseren dat ze veel minder belastingen hoeven te betalen. Het akkoord over de Google-taks - technologiereuzen zoals Google en Facebook zijn bedreven in die praktijk - kwam er in de schoot van de OESO. De organisatie van de geïndustrialiseerde landen legt in juli concrete voorstellen voor aan de G20.