Aker is een Noors conglomeraat met in de eerste plaats de focus op de olie- en gasindustrie. Eind 2009 was 64 % of 2/3 van de portefeuille rechtstreeks of onrechtstreeks gelieerd aan de olie- en gasindustrie. We zitten met de portefeuillemaatschappij dus duidelijk in de energiesector. De groep is in handen van de Noorse miljardair Kjell Inge Roekke (68 % van de aandelen en voorzitter van de raad van bestuur). Aker heeft in 2009 een nieuwe organisati...

Aker is een Noors conglomeraat met in de eerste plaats de focus op de olie- en gasindustrie. Eind 2009 was 64 % of 2/3 van de portefeuille rechtstreeks of onrechtstreeks gelieerd aan de olie- en gasindustrie. We zitten met de portefeuillemaatschappij dus duidelijk in de energiesector. De groep is in handen van de Noorse miljardair Kjell Inge Roekke (68 % van de aandelen en voorzitter van de raad van bestuur). Aker heeft in 2009 een nieuwe organisatie op poten gezet, waarbij er een 'opsplitsing' is gemaakt tussen 'industriële' en 'financiële' participaties. Industriële participaties houden in principe een engagement in op de lange termijn en zijn 'hands on' (mee het bedrijf managen met meestal een controlebelang). Bij financiële participaties staat de realisatie van meerwaarden op middellange termijn eerder voorop. De financiële belangen werden hoofdzakelijk ondergebracht in het Aker Capital Fund. De industriële belangen omvatten bovenop de 24 % in Aker Solutions ook Aker Drilling (100 %), Aker Biomarine (83 %), Aker Clean Carbon (50 %) en Det Norske oljeselkap (40 %) . Die laatste is een nieuwe aankoop in het tweede trimester van vorig jaar. Het gaat om een Noorse olie- & gasmaatschappij met focus op exploratie (het zoeken naar olie en gas), die in het najaar werd gefuseerd met de eigen dochter Aker Exploration (AKX). De fusie werd in december '09 afgerond. De nieuwe entiteit heeft dus de naam Det Norske oljeselkap ASA behouden (afgerond Det Norske) en Aker is met 40 % de referentieaandeelhouder van de vernieuwde entiteit. De nieuwe exploratiemaatschappij kan over een 70-tal boorlicenties beschikken, waarvan 44 in de Noordzee, 21 in de Noorse zee en 5 in de Barentszzee. Eind vorig jaar bedroeg de totale waarde van de industriële belangen 10 miljard NOK, de financiële belangen 2,8 miljard NOK en de nettokaspositie 6,7 miljard NOK. In totaal levert dat een intrinsieke waarde op van 19,5 miljard NOK of net geen 270 NOK per aandeel. Aker Asa (beurs van Oslo; ISIN-code NO0010234552) heeft een beurskapitalisatie van 11,5 miljard Noorse kroon (NOK). Het aandeel noteert dus met zowat 40 % korting tegenover de intrinsieke waarde. Aker blijft zodoende fors ondergewaardeerd. We mogen dan ook uitgaan van een verdere inhaalbeweging naarmate het beursherstel zich verder doorzet. Een koopwaardige achterblijver met een koersdoel voor de komende 12 maanden van 200 NOK.