Opgezweept door zijn groene achterban, stelde Agalev zich het voorbije weekend hard op tegen de levering van FN-wapens aan Nepal. De Agalev-kamerfractie wil minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel ( MR) blijven confronteren met de toepassing van de wapenexportwet.
...

Opgezweept door zijn groene achterban, stelde Agalev zich het voorbije weekend hard op tegen de levering van FN-wapens aan Nepal. De Agalev-kamerfractie wil minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel ( MR) blijven confronteren met de toepassing van de wapenexportwet. Op dinsdag 15 oktober vertelde Michel in de kamercommissie dat de vooruitzichten op een democratisch regime in Nepal alleen maar zijn toegenomen. Ondanks een kritisch rapport van de uit Nepal teruggekeerde missie zag hij geen enkele reden om de wapenlicentie op te schorten. Daarna probeerde Eddy Boutmans (Agalev), de federale staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, aan te tonen dat de beslissing om de wapenlevering voor 15,5 miljoen euro te verzekeren onwettig was verlopen. De raad van bestuur van exportverzekeraar Delcredere keurde het dossier op 5 augustus goed, maar er waren toen te weinig leden aanwezig om rechtsgeldig te beslissen. Later werden de notulen van die vergadering bijna unaniem goedgekeurd, wat volgens de Delcredere-dienst het dossier een wettelijke basis gaf. Volgens Agalev zijn de leveringsvoorwaarden nog steeds niet vervuld. Maar uit de regering stappen is voor de groenen geen optie. "We laten ons niet wegpesten," zo verklaarde partijleider Jos Geysels. De coalitiepartners VLD en SP.A zijn in ieder geval niet te spreken over de houding van de groene partij. "Agalev moet zijn gewetensnood niet op ons trachten af te wentelen," verklaarde SP.A-voorzitter Patrick Janssens op zondag 20 oktober. Voor de groenen lijkt de wapennachtmerrie trouwens nog niet voorbij. N-VA-voorzitter Geert Bourgeois zei tijdens zijn ledencongres, afgelopen zondag, weet te hebben van een FN-contract met de Filipijnen. Volgens het Britse gezaghebbende defensietijdschrift Jane's Defence News heeft FN begin september een wapencontract getekend met de Filipijnse regering ter waarde van 2,4 miljoen euro. De CD&V-oppositie heeft dan weer weet van nog meer wapenleveringen aan Nepal. Het kabinet van Michel leverde geen commentaar op deze "individuele dossiers".