(*) De enquête werd gehouden onder 1800 Nederlandstaligen en 750 Franstaligen. De respondenten zijn geselecteerd uit het Mediapoll-panel dat samengesteld is uit 4016 Nederlandstaligen en 1530 Franstaligen, en bestaat voornamelijk uit lezers van Trends, Trends-Tendances, Knack en Le Vif/L'Express.
...

(*) De enquête werd gehouden onder 1800 Nederlandstaligen en 750 Franstaligen. De respondenten zijn geselecteerd uit het Mediapoll-panel dat samengesteld is uit 4016 Nederlandstaligen en 1530 Franstaligen, en bestaat voornamelijk uit lezers van Trends, Trends-Tendances, Knack en Le Vif/L'Express.Worden de Belgische spaarders bang? Dat is althans het overheersende gevoel na de beslissing van de regering om vanaf 2007 de effecten aan toonder van het toneel te doen verdwijnen. De resultaten van onze exclusieve enquête, die tussen 3 en 5 december 2003 werd uitgevoerd onder 2550 Belgen(*) die belangstelling tonen voor de beurs en beleggingen, tonen dat aan. Van de 980 respondenten zegt bijna twee derde (62,4 %) niet akkoord te gaan met de beslissing van de regering. Nog significanter is dat meer dan drie kwart (77,2 %) zegt te vrezen voor de invoering van een taks op de meerwaarden en van een vermogensbelasting. We analyseerden voor u de resultaten van de enquête. Dat is nogal wiedes: voor honderdduizenden Belgen die effecten aan toonder hebben is het vanaf 2007 gedaan met de kunstgreepjes om te ontsnappen aan de roerende voorheffing en de successierechten. Zonder effecten aan toonder (kasbons, obligaties, aandelen, staatsleningen), die makkelijk van eigenaar kunnen veranderen, is het inderdaad moeilijk om nog coupons te gaan innen in Luxemburg zonder dat de fiscus daar weet van heeft. "De Belgen zijn steeds armer wanneer ze sterven," was de boutade die minister van Financiën Didier Reynders ( MR) vorige week voor de voeten van de bankiers wierp op de jaarlijkse toogdag van de Belgische Vereniging van Banken. Hij alludeerde op de steeds magerder opbrengsten van de belasting op nalatenschappen. Dat is meteen ook de reden waarom we mogen vrezen voor het einde van de anonimiteit. Met andere woorden: heel wat Belgische belastingbetalers zullen ondanks alles blijven proberen om hun spaarcenten onder te brengen in een fiscaal gunstiger klimaat. Een van de alternatieven is de handgift onder voorwaarden. Sommigen zullen ook niet aarzelen om in het raam van de fiscale amnestie uit eigen zak de boete van 6 of 9 % te betalen op effecten aan toonder die bijvoorbeeld aan een groot- ouder toebehoren en die ze tersluiks zouden erven. Of de effecten aan toonder nu op 1 januari 2007 of 1 januari 2008 verdwijnen, het laat de helft van de ondervraagden koud. Ze willen hun effecten gewoon houden. Voor de regering is dat slecht nieuws. Hij hoopte immers, door het toepassingsgebied van de fiscale amnestie uit te breiden, het waarschijnlijke bedrag van de regularisatieaangiften te kunnen verdubbelen van 80 naar 160 miljard euro. In Amerika, Frankrijk en Duitsland heeft de dematerialisatie van de effecten het mogelijk gemaakt om de meerwaarden te belasten. Er is echter een troost: twee Brusselse volksvertegenwoordigers van de MR hebben zopas een voorstel tot decreet ingediend om de schenkingsrechten op effecten op naam te verminderen. Bedoeling is om die taksen in lijn te brengen met de tarieven van het voorstel waarover op dit ogenblik in het Vlaams Parlement gediscussieerd wordt. Officieel staat de invoering van een vermogenskadaster niet op de agenda. Toch zien we dat een omvangrijkere belasting van de roerende inkomsten stilaan vorm krijgt. Het roerend patrimonium van de Belgen, dat nu nog deels verscholen zit, zou op termijn wel eens voldoende transparant kunnen worden om op een bepaald ogenblik gekadastreerd en uiteindelijk belast te worden. Misschien iets voor na de verkiezingen van 2007? Sébastien Buron77 % van de respondenten vreest voor de invoering van een vermogensbelasting.