CRITICI VAN het migratiepact van de Verenigde Naties vrezen dat het document de poorten openzet voor ongecontroleerde migratiestromen, vooral vanuit Afrika. Voor politici in de ban van nakende verkiezingen is het aantrekkelijk die angst uit te spelen, zeker omdat de chaos van de vluchtelingencrisis uit 2015 bij veel kiezers nog vers in het geheugen ligt. Nochtans vormen v...

CRITICI VAN het migratiepact van de Verenigde Naties vrezen dat het document de poorten openzet voor ongecontroleerde migratiestromen, vooral vanuit Afrika. Voor politici in de ban van nakende verkiezingen is het aantrekkelijk die angst uit te spelen, zeker omdat de chaos van de vluchtelingencrisis uit 2015 bij veel kiezers nog vers in het geheugen ligt. Nochtans vormen vluchtelingen en economische migratie twee verschillende uitdagingen, die beter niet door elkaar worden gehaald. In dit nummer gaan we dieper in op ondernemerschap in Afrika. Het is duidelijk dat het continent een pak troeven heeft. Er is snelle economische groei, een overvloed aan jonge, goedkope en steeds beter opgeleide werkkrachten, en bovenal is er een duidelijke dynamiek aanwezig. Wat vooral ontbreekt is kapitaal en toegang tot technologie. In die zin lijken Afrika en Europa wel elkaars spiegelbeeld. Het ligt voor de hand dat hier een grote kans ligt om als goede buren elkaars sterktes en zwaktes aan te vullen. Ondernemerschap op zich zal de migratie niet stoppen. Ten eerste is migratie een fenomeen van alle tijden. Het zou naïef zijn te geloven dat het vandaag anders zal zijn. Ten tweede wordt migratie ook gedreven door rampspoed zoals oorlogen en klimaatverandering. Daar kan ondernemerschap weinig verandering in brengen. Het is dus vooral zaak goed na te denken over hoe we de migratiestromen kunnen managen. En in een goed gemanaged migratiebeleid kan ondernemerschap wel een voorname rol spelen. We mogen niet blind zijn voor de vele problemen en uitdagingen in Afrika. De snelle bevolkingsgroei, armoede, corruptie, politieke instabiliteit en rechtsonzekerheid zullen niet snel verdwijnen. Maar het zou nog dommer zijn blind te blijven voor de vele kansen die er liggen. Het is hoog tijd Afrika niet alleen als een bedreiging te zien. Het vormt vooral een gigantische kans.