Gelet op de reacties die ik ontving, lezen nogal wat advocaten Trends en volgen zij daarin nauwgezet de beschrijving van wat in de advocatuur leeft. Of beter: wat er volgens Trends in leeft. Of nog beperkter: wat volgens Trends belangrijke informatie is over wat er leeft in de advocatuur. De advocatuur die u beschrijft, omvat slechts een zéér klein deel van de advocatuur: het gaat om het reilen en zeilen van een tiental kantoren, of zowat 700 advocaten op een tot...

Gelet op de reacties die ik ontving, lezen nogal wat advocaten Trends en volgen zij daarin nauwgezet de beschrijving van wat in de advocatuur leeft. Of beter: wat er volgens Trends in leeft. Of nog beperkter: wat volgens Trends belangrijke informatie is over wat er leeft in de advocatuur. De advocatuur die u beschrijft, omvat slechts een zéér klein deel van de advocatuur: het gaat om het reilen en zeilen van een tiental kantoren, of zowat 700 advocaten op een totaal van bijna 14.000 in België. Uw gewild eenzijdige kijk vraagt om een reactie. Het lijkt mij onjuist om de indruk te wekken dat alleen de advocaten waarvan de namen te lezen zijn in "The Legal 500" of die in grotere kantoren werken, tot de "fine fleur" van de balie behoren. Noch inzake honoreringsniveau, noch inzake bekwaamheid is die conclusie gerechtvaardigd. Vele hoogstaande confraters kiezen bewust voor een kleinschalige aanpak. Nu eens doen zij dat om hun organisatorische vrijheid te behouden. Dan weer maken zijn die keuze om volgens een misschien wat traditioneler advocatenmodel, naar hun aanvoelen tegen een redelijk honorarium, rechtsbijstand te verstrekken en geen "legal services" per uur te verkopen. Anderen kiezen voor een zelfstandige en structureel eenvoudiger ontplooiing van hun praktijk om niet te pas en te onpas in hun werkzaamheden gehinderd te worden door belangenconflicten, weze het in de zuivere zin van het woord, dan wel veroorzaakt door hogere structurele en economische belangen van de overkoepelende structuur waarin zogenaamde zakenkantoren maar een radertje zijn. De economische betekenis van de advocaten die niet deel uitmaken van de "700" waarover u het gewoonlijk heeft, is niet te verwaarlozen. Die economische betekenis is onder meer terug te vinden in de werkgelegenheid die de advocatuur creëert. Hoewel er ter zake geen recente cijfers bekend zijn, mag de tewerkstelling in de advocatuur geraamd worden op 10.000 personen. Dat alleen "grote kantoren" en de kantoren die gelieerd zijn met de Big Five een economisch relevante nieuwsbron zouden zijn, klopt dus niet. Ik wilde dit even onder uw aandacht brengen. Als stafhouder ben ik de woordvoerder van zovele advocaten die, sommigen gelaten, anderen gekwetst, steeds maar moeten vaststellen dat alleen "grote kantoren" relevant nieuws in de advocatenwereld zouden zijn.Dirk Lindemans, Stafhouder Nederlandstalige orde van advocaten, Balie van Brussel [{ssquf}]