Belgische advocaten die gespecialiseerd zijn in vennootschapsrecht, factureren met een gemiddelde van 186 euro het hoogste uurtarief. Specialisten in arbeids- en sociaal recht hanteren een tarief van 184 euro per uur, gevolgd door die in h...

Belgische advocaten die gespecialiseerd zijn in vennootschapsrecht, factureren met een gemiddelde van 186 euro het hoogste uurtarief. Specialisten in arbeids- en sociaal recht hanteren een tarief van 184 euro per uur, gevolgd door die in handelshuur (168 euro). Dat blijkt uit een enquête bij 400 Belgische advocatenkantoren door Wolters Kluwer. 60 procent van de respondenten hanteert een vast uurtarief, terwijl 30 procent kiest voor een vaste prijs per dossier. Het hoogste gemiddelde uurtarief geldt in grote Brusselse kantoren (232 euro), gevolgd door Antwerpse (178 euro) met meer dan 20 advocaten. Bij een Luxemburgse advocaat kan men al terecht voor 100 euro. Bij 38 procent van de grote kantoren steeg de omzet tijdens het covid-jaar 2021, terwijl die stabiel bleef in 44 procent van de gevallen. Kleinere kantoren boekten een omzetdaling van 40 tot 55 procent. Een Belgische advocaat werkt gemiddeld 84 dossiers per jaar af. Eenmanskantoren behandelen jaarlijks 125 dossiers, terwijl er dat in een groot kantoor slechts 25 zijn. Gemiddeld werkt een advocaat 8,5 uur per dag. Er wordt slechts 4 tot 5 uur gefactureerd. Vooral in kleinere kantoren behandelen de advocaten veel dossiers.