De verkiezingen hebben geen thema, wordt er geklaagd. Volgens Wim Schamp, communicatieadviseur van de CVP, is dat voor een groot deel te wijten aan het gebrek aan campagne. Wim Schamp is manager van het reclamebureau Welcome in Massmedia, kortweg WIM. Met zijn bureau wil Schamp zich onderscheiden door eigenzinnigheid. Naast politieke en commerciële campagnes, houdt WIM zich ook bezig met public interest campagnes voor onder andere de Boerenbond, ...

De verkiezingen hebben geen thema, wordt er geklaagd. Volgens Wim Schamp, communicatieadviseur van de CVP, is dat voor een groot deel te wijten aan het gebrek aan campagne. Wim Schamp is manager van het reclamebureau Welcome in Massmedia, kortweg WIM. Met zijn bureau wil Schamp zich onderscheiden door eigenzinnigheid. Naast politieke en commerciële campagnes, houdt WIM zich ook bezig met public interest campagnes voor onder andere de Boerenbond, Greenpeace en B-Plus ("De beste Vlaming is een goede Belg"). Schamp gaat verder dan de traditionele campagne en richt bijvoorbeeld ook een vzw op ter ondersteuning van een boodschap. Zo is de vzw The Smoking in de burelen van WIM gevestigd. The Smoking voert de campagnes voor een goede verstandhouding tussen rokers en niet-rokers. Ook de zetel van P-Magazine is voor een deel bij WIM ondergebracht. "We werken projectgewijs en gaan daarin vaak heel ver," zegt Wim Schamp. Hoewel politieke campagnes zelfs in een verkiezingsjaar niet meer dan 15% van de omzet vertegenwoordigen, zijn het toch net die campagnes die voor de naambekendheid zorgen. "Soms worden we op die politiek vastgepind, maar daar verzetten we ons tegen," zegt Wim Schamp. "Onze belangrijkste stelregel is de vrijheid, zowel tegenover politieke als commerciële organisaties. Ik weiger alles op een project te zetten waarvan ik de uitkomst niet ken. Wij zijn hier met acht en iedereen werkt rechtstreeks voor de klant. Wij doen enkel het creatieve werk, al de rest wordt uitbesteed."Vorige zomer werd Wim Schamp door de CVP aangezocht om op te treden als communicatieadviseur voor de verkiezingen van 13 juni. Op dat moment was de CVP al in zee met reclamebureau De Kie Communications uit Antwerpen. Schamp ziet hier geen graten in. De samenwerking verloopt volgens Schamp goed. De Kie doet vooral de grote, zichtbare reclamecampagnes zoals de affiche met Dehaene. WIM doet de campagne van een aantal individuele kandidaten zoals Marc Van Peel, Luc Martens, Brigitte Grouwels, maar Wim Schamp zelf treedt ook op als adviseur in de stuurgroep en brengt ideeën aan voor de campagne. Omdat de politici zichzelf het gebruik van de grote affichage hebben verboden, is Wim Schamp op zoek gegaan naar een zijweg. "Als je de media niet ter beschikking hebt, moet je ze zelf creëren," vindt Schamp. Hij stelde voor om gedurende de laatste week voor de verkiezingen een dagblad uit te geven. "Het was bedoeld als geheim wapen, maar het is vroegtijdig uitgelekt," zegt Wim Schamp. "Elke dag wordt er een krant onder de naam "Het Nieuws" op 150.000 exemplaren verspreid. "Het Nieuws" zal gratis op straat uitgedeeld worden."