Na het rampjaar 2012, dat met een verlies van meer dan 1 miljard USD werd afgesloten, had de Amerikaanse halfgeleiderproducent Advanced Micro Devices (AMD) geen andere keuze dan zich opnieuw uit te vinden. Nog maar eens, als de eeuwige runner-up van Intel. Het ziet er echter naar uit dat de halfgeleiderproducent ook deze keer in zijn opzet zal slagen. Prioriteit voor AMD was het verminderen van de afhankelijkheid van de pc-markt. De oplossing bestond erin zich te specialiseren in processors voor grafische toepassingen (GPU's) en voor spelconsoles. AMD vecht in die segmenten een zware strijd uit met Nvidia en in technische dominantie doen beide regel...

Na het rampjaar 2012, dat met een verlies van meer dan 1 miljard USD werd afgesloten, had de Amerikaanse halfgeleiderproducent Advanced Micro Devices (AMD) geen andere keuze dan zich opnieuw uit te vinden. Nog maar eens, als de eeuwige runner-up van Intel. Het ziet er echter naar uit dat de halfgeleiderproducent ook deze keer in zijn opzet zal slagen. Prioriteit voor AMD was het verminderen van de afhankelijkheid van de pc-markt. De oplossing bestond erin zich te specialiseren in processors voor grafische toepassingen (GPU's) en voor spelconsoles. AMD vecht in die segmenten een zware strijd uit met Nvidia en in technische dominantie doen beide regelmatig haasje-over. Op dit moment is het opnieuw AMD dat de bovenhand haalt, met vooral een lager stroomverbruik en een hogere efficiëntie. Daarnaast zal AMD later dit jaar een chipset lanceren, waarmee het zich ook op de servermarkt richt. Daarmee wil de groep inbreken op het terrein dat momenteel nog door Intel wordt gedomineerd. De resultaten van het eerste kwartaal kwamen alvast boven de verwachtingen uit. De groepsomzet lag met 1,4 miljard USD 8,8 % lager dan in het traditioneel sterke vierde kwartaal, maar op jaarbasis was er wel een spectaculaire groei van 28,4 %. Enkele weken geleden stelde Intel zijn prognoses voor het pas afgeronde kwartaal opwaarts bij, maar AMD liet vooralsnog niet in zijn kaarten kijken. Opmerkelijk was dat het aandeel van de afdeling Graphics en Visual Solutions in de groepsomzet met 52 % hoger lag dan die van Computing Solutions (48 %). De eerste afdeling zag de omzetgroei op jaarbasis ruim verdubbelen en realiseerde ook een operationele winst van 91 miljoen USD. Bij Computing Solutions was er een omzetdaling met 8 % op jaarbasis en een operationeel verlies van 3 miljoen USD. De consensusverwachting voor 2014 gaat uit van een groepsomzet in de buurt van 6 miljard USD, tegenover 5,3 miljard USD in 2013. Na het verliesjaar 2013 (-0,11 USD per aandeel) wordt voor dit jaar op een winst van 0,19 USD per aandeel gerekend. Een ander typisch kenmerk van AMD is de hoge shortratio of het aantal aandelen dat verkocht werd met als doel die lager terug te kopen en het prijsverschil op te strijken. Vorige maand ging het om meer dan 111 miljoen aandelen, of ongeveer een zesde van het totaal. Dat verklaart ten dele de soms extreme koersbewegingen. Bij beter dan verwacht nieuws moeten telkens een deel van die shortposities worden omgedraaid, wat voor extra koopdruk zorgt. Na een zwak jaarbegin hebben de aandeelhouders niet echt een reden tot klagen. AMD noteert na de eerste jaarhelft 11 % hoger, wat minder goed is dan rivaal Intel (+20 %), maar wel beduidend beter dan de Nasdaq Composite. De relatief hoge schuldpositie is wel een aandachtspunt. Tegenover 902 miljoen USD aan liquiditeiten staat een langetermijnschuld van 2,14 miljard USD. De verwachte omzetgroei en de hogere winst moeten over het volledige boekjaar voor een positieve vrije kasstroom zorgen. AMD blijft een bedrijf in herstructurering. De onzekerheden zijn talrijk, maar toch heeft AMD al een hele weg afgelegd. Het hogere risicoprofiel uit zich onder meer in een waardering die, gemeten volgens de verhouding tussen koers en omzet, vijf keer lager ligt dan die van Intel.Advies: kopen Risico: hoog Rating: 1C