Eindelijk ook in België
...

Eindelijk ook in BelgiëNa jaren van goede bedoelingen en beloften zou er nu toch een Belgische versie komen van de Nederlandse Stichting Administratiekantoor. Dit is een Nederlandse rechtspersoon (een stichting) die zeer bruikbaar is om de opvolging in familiale bedrijven probleemloos te laten verlopen (zie ook blz. 41 in deze Trends). Samengevat geeft het administratiekantoor aan de ondernemer de mogelijkheid de eigendom van zijn bedrijf aan zijn kinderen te schenken en tegelijk de zeggenschap erover te behouden. Later kan hij die zeggenschap overdragen aan één kind of enkele van zijn kinderen. Omdat de ondernemer echter de eigendom van zijn bedrijf gelijkmatig over zijn kinderen verdeeld heeft, hoeft geen enkele van hen zich benadeeld te voelen. Bovendien kunnen bij de hele operatie schenkingsrechten (en later successierechten) legaal vermeden worden, op voorwaarde dat er is voldaan aan enkele voorwaarden. Kortom, het administratiekantoor bespaart de ondernemer een pak kopbrekens. Het reisje naar de Nederlandse notaris voor de oprichting van een administratiekantoor hoeft weldra niet meer. De voorbije maanden werkte het kabinet van minister van Justitie Stefaan De Clerck (CVP) aan een wetsontwerp dat normaal morgen, 18 april, ter sprake komt op een speciale ministerraad over het kmo-beleid. Het wetsontwerp gaat weliswaar niet zover als in Nederland. In de Nederlandse constructie draagt de ondernemer zijn aandelen over aan het administratiekantoor dat de juridische vorm van een stichting aanneemt. De ondernemer krijgt van de stichting certificaten in ruil. Die vertegenwoordigen het eigendomsrecht over het bedrijf ; de zeggenschap blijft echter bij het administratiekantoor. Als de ondernemer zichzelf tot bestuurder van de stichting benoemt, blijft hij dus baas over zijn bedrijf. Tegelijk kan hij de certificaten, en dus de eigendom van zijn bedrijf, schenken aan zijn kinderen. Het Belgische wetsontwerp voorziet geen stichting, maar regelt alleen de ruil van aandelen tegen certificaten. De uitgever van de certificaten kan eender welk rechtspersoon zijn. "Onze grotere bedrijven gingen toch al naar Nederland," zegt een insider. "Een eigen Belgische regeling is vooral belangrijk voor de kleinere kmo's voor wie de drempel tot de advocatenkantoren veel hoger is. Eens er in België een regeling voorzien is, kan het tot de ondernemerscultuur beginnen behoren."STEFAAN DE CLERCK (MINISTER VAN JUSTITIE) Na jaren van goede bedoelingen en beloften komt er een Belgische versie van de Nederlandse Stichting Administratiekantoor.