Adaptieve intelligentie is het vermogen om zich verstandig aan te passen aan veranderende omstandighede...

Adaptieve intelligentie is het vermogen om zich verstandig aan te passen aan veranderende omstandigheden en uitdagingen. Het is een kerncompetentie in de 21ste eeuw en helpt mensen om krachtdadig in het leven te staan. Aan de hand van concrete technieken helpt dit boek te evolueren van vermoeidheid naar energie, van overvloed naar de essentie, van afleiding naar leiding, van disbalans naar balans.