Een Belgische start-up past op uw E-post terwijl u met vakantie bent.
...

Een Belgische start-up past op uw E-post terwijl u met vakantie bent.Wat doet u met uw elektronische post als u een tijd weg bent ? Laat u hem liggen tot uw schijfruimte overstroomt ? Vraagt u iemand om erop te letten ? Of zet u een stuk software aan het werk ? Gebruikers van marktleider Lotuscc : Mail kunnen hun post automatisch naar elders laten doorsturen als ze hun pc's laten aanstaan. Maar dat is geen praktische oplossing. Interessanter is een pakket dat door een Vlaamse start-up (met Ierse stichters) uit Wilsele is ontwikkeld : Mail Agent Rules for cc : Mail. E-Mailware Development (EMD) heeft er tot nog toe zo'n 180.000 gebruikerslicenties van verkocht, onder meer via het Internet. Het bedrijf bestaat een jaar. EMD, dat in 1995 het grootste deel van zijn 9 miljoen frank omzet uit consultancy voor Lotus cc : Mail en Lotus Notes haalde, ontwikkelde Mail Agent Rules als een toevoeging bij cc : Mail. De styling van de gebruikersinterface van het pakket is identiek aan die van de gewone cc : Mail interface. Mail Agent Rules is eenvoudig en overzichtelijk. Het programma laat niet toe van verschillende antwoorden te genereren volgens de afzender van de inkomende post, zoals het veel duurdere en complexere Mail Scout bijvoorbeeld doet. De geadresseerde moet enkel invullen wanneer zijn softbot aan de slag gaat en wanneer hij moet stoppen. Verder moet hij één of meerdere van in totaal vier opties aanstippen : Automatisch doorsturen naar een andere E-mail-gebruiker. Een kopie blijft in uw eigen postbus.Automatisch beantwoorden met een standaardbericht dat de geadresseerde zelf aanmaakt, zoals "Ik ben afwezig tot... Een kopie van mijn post wordt automatisch doorgestuurd naar..."Enkel boodschappen beantwoorden die als "dringend" zijn gemarkeerd.Elke afzender maar één keer een bericht van afwezigheid sturen. Dat laatste voorkomt dat een regelmatige correspondent overstelpt wordt met overbodige antwoorden.Mail Agent Rules heeft ook de voor de hand liggende eigenschap die volgens E-Mail Ware Development toch uniek is om niet te antwoorden op automatische antwoorden die het zelf heeft uitgelokt. Dergelijke situaties, waarbij twee softbots elkaar blijven vertellen dat hun respectieve eigenaars afwezig zijn, kunnen een computersysteem op de knieën krijgen.Een andere nuttige voorziening is de manager/secretaresse-functie. Ze laat toe om boodschappen die door de afzender als vertrouwelijk zijn gemerkt niet door te zenden naar de "secretaresse". Normaal worden boodschappen die naar de plaatsvervanger zijn doorgestuurd ook gemarkeerd als "gelezen". Maar deze functie laat de "manager" toe om toch vanop afstand zijn mail te lezen, zelfs al is die doorgestuurd. En ze maakt het ook mogelijk voor de "secretaresse" om een bericht te sturen naar haar (afwezige) "baas" zonder het prompt terug te krijgen."Mail Agent Rules komt tegemoet aan de noden van het overgrote deel van de gebruikers," zegt de Ierse ontwikkelaar Ronan Turley, die ons in de omgevormde woonkamer van een overbevolkt appartement begroet met een simpel "Hi". Alom driftig tak-tak-tak op de klavieren. Broer Frank Turley, directeur, werkte vóór de oprichting van EMD als freelance cc : Mail-consultant bij multinationals als Monsanto in België of Unilever in Nederland. EMD startte met 4 mensen, nu werken er 15, waarvan 2 in Rotterdam zijn gestationeerd. Technisch bestaat Mail Agent Rules uit een server- en een client-gedeelte. De server (die het eigenlijke werk doet, gebruikers kunnen hun computer afzetten) is een Dos-programma dat binnen een cc : Mail-netwerk in principe op de cc : Router draait die het verkeer tussen de postkantoren coördineert. Het tweede deel van Mail Agent het enige dat de gebruikers te zien krijgen is een client die onder Windows, OS/2, Mac of Unix werkt. Telkens gebruikers een "rule" aanmaken de vorige moet eerst zijn gewist wordt die per E-mail via hun postkantoor naar de Mail Agent Rules-server verzonden. Daar wordt hij in de database gelezen die door de routersoftware voor de routering van de berichten wordt gebruikt. Rules kunnen vanop afstand door cc : Mobile-gebruikers worden ingegeven en aangepast, of zelfs via het Internet voor gebruikers van cc : Mail For The World Wide Web (een toevoeging van Lotus, die u een web browser zoals Netscape laat gebruiken om cc : Mail-berichten te versturen).Mail Agent Rules wordt in de VS vermarkt via de site van John Dale, een bekend cc : Mail- en Notes-consultant. Logistieke problemen bij de verspreiding van het pakket heeft E-MailWare Development niet : de software gaat gewoon via E-mail de deur uit. "We hebben gebruikers in Kenia, Bahrein en zelfs Australië," lacht Ronan Turley. BNLMAIL AGENT RULES (EMD) Eenvoudig en doeltreffend.