Actiris, de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst, heeft drie outplacementbureaus geselecteerd die ontslagen werknemers moe...

Actiris, de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst, heeft drie outplacementbureaus geselecteerd die ontslagen werknemers moeten begeleiden naar een nieuwe baan. Het gaat om een intensieve activering van een jaar voor ex-werknemers van failliete bedrijven. De Brusselse werkgeversorganisatie Beci vraagt zich af of de selectie wel transparant is gebeurd. Een van de bureaus is Citéa, dat dicht staat bij de socialistische vakbond ABVV. Voorzitter Thierry Bodson is er bestuurslid. Beci twijfelt ook of het outplacementbureau in een tweetalige omgeving kan functioneren, wat in het Brussels Gewest vereist is.