Deze week houdt Vlaanderen Circulair de actieweek rond de Green Deal Circulair Bouwen. Het initiatief telt in Vlaanderen 168 projecten.
...

Deze week houdt Vlaanderen Circulair de actieweek rond de Green Deal Circulair Bouwen. Het initiatief telt in Vlaanderen 168 projecten.1 Wat houdt de Green Deal in? De Green Deal Circulair Bouwen is een initiatief van de Vlaamse overheid, Vlaanderen Circulair, OVAM en de Vlaamse Confederatie Bouw. Samen met 359 organisaties willen zij van circulair bouwen een dagelijkse realiteit maken. 2 Wat is circulair bouwen? In een circulaire bouweconomie worden materialen zo veel mogelijk hergebruikt, door een betere recyclage en een duurzaam ontwerp. Dat moet de hoeveelheid bouwafval verminderen en de waarde van materialen zo goed en zo lang mogelijk behouden. 3 Welke impact heeft de bouwsector? 30 tot 40 procent van ons afval komt van de bouw. Ook de manier waarop we bouwen, heeft een grote impact op onze CO2-uitstoot. Omdat de keten vooral lokaal georganiseerd is, biedt de bouwsector veel kansen om een positieve impact te hebben. 4 Wat is het doel?De Green Deal wil vooral praktijkkennis opbouwen over circulair bouwen. De organisaties experimenteren met circulaire principes, identificeren praktische, juridische, beleidsmatige en financiële pijnpunten, delen hun inzichten en zoeken oplossingen. 5 Waar staan de resultaten? Op de website bouwen.vlaanderen-circulair.be deelt Vlaanderen Circulair een overzicht van alle projecten, opleidingsmateriaal en een databank met publicaties. De Green Deal Circulair Bouwen loopt nog tot februari 2023.