De zwarte jaren zijn voorbij. Luik komt er stilaan weer bovenop.
...

De zwarte jaren zijn voorbij. Luik komt er stilaan weer bovenop.Na een zware crisis, met een enorm begrotingstekort, zijn de Luikse overheden nu vastbesloten om hun plaatsje op het Europese schaakbord te veroveren. Getuige daarvan het grote aantal renovatie- en bouwprojecten in alle delen van de stad. Sommige zijn al bijna klaar. De privé-investeerders komen terug. De economische barometer stijgt.PRIVÉ NEEMT OVER.Als eerste kreeg de Place Saint-Lambert een nieuw gezicht. De werken begonnen in '91 en lopen nu langzaam naar hun einde. Het centrale plein en de wandelgalerij met grote winkels moeten tegen de kerstperiode zijn afgewerkt. Volgende lente wordt een ondergrondse parking met 1000 plaatsen geopend. Het busstation zal in '98 volledig operationeel zijn, en het busverkeer zal grotendeels onder het plein worden afgeleid. Een investering van in totaal 2 miljard frank, gefinancierd door het Waalse Gewest.Het terrein naast de Place Saint-Lambert, Saint-Michel, werd aan de onderneming Codic verkocht. Dit project bestaat uit wandelstraten met, op 35.000 m², woningen (9000 m²), kantoren, handelszaken en horeca. Er wordt 3 miljard frank geïnvesteerd en het resultaat is een volledig nieuwe wijk, met veel groen. De bouwvergunning is afgeleverd en de werken kunnen in de lente van start gaan. Als einddatum mikt men op '98. Twee dossiers moeten nog worden afgerond : de bouw van een nieuw Justitiepaleis als de minister van Justitie met het beloofde geld over de brug komt en de eventuele heropbouw van het Théâtre de la Place. Maar daarvoor heeft de Franse Gemeenschap geen budget voorzien...EUROREGIO.Blijft er nog één ambitieus project : de ontwikkeling van de wijk Guillemins. De verschillende spelers hopen uiteraard de TGV als economische locomotief te kunnen gebruiken. Met de bouw van een nieuw station krijgt de hele wijk een facelift. Er zijn woningen (50.000 m²), kantoren (50.000 m²) en handelszaken (20.000 m²) voorzien. Voor dit project sloegen de SNCB, Crédit Communal, SPI, Meusinvest en SLF de handen in elkaar en richtten de onderneming Euro Liège TGV op (75 % SNCB). De investering wordt op 6,5 miljard frank geschat, waarvan 2,5 miljard voor het station, dat een rechtstreekse verbinding met de autosnelweg krijgt. Bovendien komt er een snelle spoorwegverbinding met Hasselt en Maastricht. Op die manier wil Luik zijn plaats afdwingen in de euregio Maas-Rijn. COMMERCIEEL SUCCES.Met z'n 6000 handelszaken mag Luik zich terecht commerciële hoofdstad van Wallonnië noemen. De wandelstraten van Le Carré groeperen meer dan 600 winkels. Uiteraard is de kledingsector erg goed vertegenwoordigd. De belangrijkste internationale ketens bevinden zich in Vinâve d'île, de drukste, maar ook de duurste wandelstraat (25.000 frank/m²/jaar). In de naburige straten is meer variatie in de winkels (luxeboetieks, delicatessen, binnenhuisinrichting), maar ook in de prijzen. Zo variëren de huurprijzen in de rue du Pot d'Or tussen 6000 en 18.000 frank/m²/jaar. En binnenkort komt er in de buurt van de place Saint-Lambert nog eens een reeks nieuwe winkels bij (10.000 m²). "Complementariteit tussen de verschillende aantrekkingspolen is erg belangrijk," onderstreept Anne Browet, adviseur van de Luikse Kamer voor Koophandel, "De commerciële ontwikkeling moet harmonieus zijn. We moeten de klant zaken bieden die in Luik nog niet bestaan : nieuwe winkels, nieuwe concepten..." Op dit ogenblik ligt de nadruk op de bescherming van het stadscentrum. Op dat vlak heeft de overheid trouwens doeltreffende maatregelen genomen. Zo werd er een belasting ingevoerd op leegstaande verdiepingen van handelszaken. De eigenaars zijn dus gedwongen om er woningen te voorzien. Bovendien ligt de onroerende voorheffing niet zo hoog als er ook effectief wordt gerenoveerd.PRIJSEFFECTEN.En de verbetering van de leefomgeving heeft ook tot een herwaardering van de leefruimte geleid. De prijzen van de huizen en appartementen aan de oever van de Maas zijn gevoelig gestegen. En die tendens zet zich voor de hele, Luikse vastgoedmarkt door. De gemiddelde prijs voor een woonhuis is in '95 met 8,2 % gestegen. De prijs van een appartement ging met 7,3 % omhoog. Toch blijven de prijzen redelijk. Zo wordt de gemiddelde huurprijs voor een appartement met twee slaapkamers op 15.000 frank per maand geschat. Ook vorig jaar ging de prijs voor bouwgrond met 13 % de hoogte in. Gemiddeld verandert een vierkante meter grond nu voor 1658 frank van eigenaar.Deze dynamische markt is ongetwijfeld een bewijs van de vernieuwde interesse van de particulier voor de stad Luik. Sommigen hopen dat nieuwe investeerders op de verbeterde rendementen zullen afkomen. Intussen krijgt vooral het bestaande patrimonium meer aandacht. Verschillende oude gebouwen werden al gerestaureerd, zoals Le Baloir en het Bedford-hotel, waarvan het restaurant zich op de plaats van een oude abdij bevindt. Eén constante : de privé-sector volgt de overheidsinitiatieven op de voet.V.P. LUIK Zijn de zwarte jaren eindelijk voorbij ?