Met één klap stijgt het academische peil van de raad van bestuur van Kredietbank. De Vlaamse bank zet een topacademicus in financiële en bancaire wetenschappen in een bestuurszetel.
...

Met één klap stijgt het academische peil van de raad van bestuur van Kredietbank. De Vlaamse bank zet een topacademicus in financiële en bancaire wetenschappen in een bestuurszetel. "De taak van bestuurder bij Kredietbank bezorgt me de kans om mijn Europese affiniteit en internationale ervaring ten dienste te stellen van een uitstekend bedrijf en mijn wetenschappelijke vertogen te koppelen aan de realiteit in het veld", zegt Herwig Langohr (53 j.), sinds '76 de eerste Vlaamse hoogleraar aan de Europese business-school Insead in Fontainebleau bij Parijs. Dergelijke taken zijn voor hem niet volledig nieuw, hij zit al aan de bestuurstafel onder meer bij de wetenschappelijke stichting van Insead, maar Kredietbank is de eerste zware bestuursopdracht. Herwig Langohr bezit een indrukwekkend wetenschappelijk curriculum vitae. De studie van banken en financiën neemt daarvan het leeuwendeel in beslag. In '76 begon hij bij Insead als professor Finance, later eveneens Banking, en leidde van '92 tot '95 het succesvolle Insead-MBA-programma. Herwig Langohr was nauw betrokken bij de recente strategische bezinning van Kredietbank. Dit leidde rechtstreeks tot het aanbod om mee in te staan voor de implementatie van de toekomstverkenning. Wat is zijn mening over hét thema van de dag : de optimale afmeting van een bank ? Herwig Langohr : "Er bestaat geen optimale afmeting voor een bank, want een bank is een verzameling van beroepen met elk min of meer een eigen marktomvang en bedrijfsdynamiek. In elk van die beroepen gelden andere kritische succesfactoren, soms het kennisniveau van de medewerkers, soms het peil van de technologie enzovoort. Management is altijd essentieel. Schaalvoordelen zijn natuurlijk reëel in een aantal diensten. Er bestaat evenwel geen gouden regel. Swiss Banking Corporation of ABN Amro leggen steeds sterker het accent op de transnationale organisatie van de activiteiten volgens klantengroepen of producten eerder dan op de geografische afbakening." Herwigh Langohr deed aan projectmanagement bij ABN Amro, de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), S.G. Warburg, bestudeerde corporate finance-gevallen bij Euro Disney, ABN en was onder meer gastprofessor aan The Wharton School en de Universität Konstanz. De benoeming tot KB-bestuurder verbindt Herwig Langohr met zijn wortels. Opa Langohr langs moederszijde is niemand minder dan dr. Alfons Van de Perre, de idealistische Antwerpse geneesheer, ondernemer en politicus die mee de Vlaamse en economische beweging op gang bracht, aan de wieg stond van het verzekeringsbedrijf Mercator, de krant De Standaard en Gevaert, plus de uitbouw van de Vlaamse economische en wetenschappelijke congressen stimuleerde. Herwig Langohr is jurist, Vlerick Boy en PhD'er van Indiana University. Privé zeilt hij verwoed en leest hij Marguérite Yourcenar en Stefan Zweig. Aan de rue du Maréchal Foch in Bourron-Marlotte woont de nieuwe KB-bestuurder met zijn echtgenote en drie kinderen. HERWIG LANGOHR (KREDIETBANK, INSEAD) Een bank is een verzameling van beroepen.