Nog geen maand na het aantreden van Michel Nollet als nieuwe ABVV-baas, zijn heel wat Vlaamse ABVV'ers eensgezind : hij rolt de rode loper uit voor Mia De Vits. Zij bestiert de vakbond in de 21ste eeuw.
...

Nog geen maand na het aantreden van Michel Nollet als nieuwe ABVV-baas, zijn heel wat Vlaamse ABVV'ers eensgezind : hij rolt de rode loper uit voor Mia De Vits. Zij bestiert de vakbond in de 21ste eeuw."Nollet-De Vits was het beste duo dat aan het hoofd van het ABVV kon komen, " stelt Mil Kooyman, gewestelijk sekretaris Gent. Kooyman, zelf aanwezig toen voorzitter François Janssens door een hartinfarct werd geveld, verdedigt het aanblijven van Mia De Vits als (nationaal) algemeen sekretaris en de komst van Michel Nollet als voorzitter van het ABVV. "Mia en François opereerden al als tandem ; De Vits en Nollet zullen dat ook doen. De tijd dat het ABVV "één baas" had, herinner u Georges Debunne, is definitief voorbij. Er is geen nummer één en geen nummer twee meer bij de bond. Nollet is voorzitter én woordvoerder naar Franssprekend België, De Vits blijft algemeen sekretaris, is nu ook Vlaams voorzitter én is dé woordvoerder voor Vlaanderen. Er kan nu weer gewerkt worden. "DREAM TEAM.Herwig Jorissen, sekretaris-generaal van de metaalvakbond CMB, bestempelt De Vits-Nollet als "eendream team" en ook Marianne Gestels, voorzitster van de Antwerpse BBTK, "staat achter de sterkere nationale kontrole die op centrales en gewesten zal komen". De basismilitanten willen, zo zegt ze, vooral de nationale vakbond versterken. Immers : "Werknemers bij een multinational hebben geen enkel voordeel bij een opgesplitste vakbond. "Ook Danny De Couck, bestendig sekretaris van het Brusselse ACOD-Spoor, verdedigt de tandem De Vits-Nollet. "Het gerucht meer dan dat was het niet dat er geen Vlaming kon gekozen worden, leidde tot kritiek. Nollet werd door sommigen afgeschilderd als iemand die vooral op het Waalse ABVV gericht is. Ik heb de indruk dat hij de dingen ook op communautair vlak in goede banen kan leiden. En hij is kordaat, hij heeft dan ook de grootste beroepscentrale als achterban. "Nollet, zo meent De Couck, is vrij radikaal, radikaler dan zijn voorganger én ideologisch sterker. "Zijn profiel bevalt mij. Misschien kan het de sociale onderhandelingen moeilijker maken, maar een radikaler en duidelijker profiel spreekt de leden aan. Georges Debunne is nog steeds populair bij de ABVV'ers en je kan toch niet stellen dat het sociaal overleg onder hem niet werkte. "OVERGANGSFIGUUR.Het vertrouwen in de tandem De Vits-Nollet mag dan al groot zijn, het gevoel bij de ABVV-kaders dat Nollet een overgangsfiguur is, is dat ook. De Vits, zo klinkt het, heeft zichzelf "voor hooguit een paar jaar" in de wachtzaal gezet. Nollet is de man die de Waalse achterban intussen zal kunnen bewegen tot noodzakelijke hervormingen. Eenmaal die afgerond, staat De Vits klaar om de geoliede machine de volgende eeuw binnen te loodsen."Nollet, " zegt een gewestelijk sekretaris, "hoeft geen schrik te hebben voor een volgende verkiezing. Binnen enkele jaren kan hij op brugpensioen. Hij kan nu de noodzakelijke herstruktureringen doorvoeren. De Vits krijgt bij de volgende verkiezingen een gezonde vrucht in de schoot geworpen. "Is dat echt zo ? Is Nollet "een sterke Waalse figuur, tegelijkertijd een sterke Belgische voorman" slechts een interimmanager ? Bouwt hij het ABVV om tot een solide draaiende machine om dan binnen enkele jaren de voorzittersstoel aan Mia De Vits te overhandigen ?Gentenaar Mil Kooyman antwoordt : "Ik weet dat niet. Had Mia echt gewild, dan was ze nu voorzitter geworden. Het lag emotioneel nogal moeilijk. Ze gaan nu samen de leiding nemen in de strukturering van het ABVV. "GEEN VOORZITTER TEGEN HAAR ZIN.Dat Nollet zich een beetje heeft laten "trekken", is normaal, " meent Herman Van Herzeele, voorzitter van het gewest Aalst van het ABVV. "Je stelt je geen kandidaat voor zo'n funktie zonder ernstige aanwijzingen dat je het zal halen. Vergeet niet dat het overlijden van François Janssens onverwacht kwam. Normaal neemt het ABVV jaren de tijd om de voorzittersopvolging voor te bereiden. Bovendien speelde alles zich af tijdens de vakantie én waren verscheidene toonaangevende figuren afwezig. "En hij vult aan : "Alle verhalen over een konkurrentiestrijd tussen Nollet en De Vits zijn uit de lucht gegrepen. Op vergaderingen waar ook vertegenwoordigers van Waalse gewesten en centrales stelden dat De Vits de beste keuze was heb ik haar letterlijk horen zeggen dat men haar toch geen voorzitter kon maken tegen haar eigen wil. "Dat er diskussies geweest zijn, ontkent echter niemand. Maar, zo zeggen de Vlamingen, die speelden zich vooral in Wallonië af en gingen grotendeels over de werking van de Interrégionale Wallonne en haar relatie met "nationaal". Waar ging het over ? Materies die tot de nationale bevoegdheid behoren, vallen ook onder het nationale ABVV, zonder dat dit belet dat iedereen in de vakbond zich erover kan uitspreken. De besluitvorming is echter nationaal, zij gebeurt na diskussie en op basis van een consensus.Op dit punt is er nu een richtlijn van Nollet en De Vits dat de diskussies, intern, in de gewesten worden gevoerd maar dat, op basis van consensus, nationaal een standpunt wordt bepaald.Zegt Mil Kooyman : "De Vlaamse Intergewestelijke had voorgesteld dat zowel de voorzitter als de algemeen sekretaris ook meteen de voorzitter zouden worden van respektievelijk de Waalse en de Vlaamse intergewestelijke. Aan Vlaamse kant is dat gebeurd ; aan Waalse zijde niet. Dat verandert de verhouding in het nationaal sekretariaat natuurlijk grondig. Urbain Destreé, de voorzitter van de Interrégionale Wallonne, mag voor zogenoemde gevoelige materies (nvdr lees : de sociale zekerheid ) ook op dat sekretariaat aanwezig zijn. Dat maakt dat, waar er vroeger 3 Vlamingen en evenveel Walen zetelden, er vandaag "voor gevoelige materies" drie Vlamingen zitten tegenover vijf Franssprekenden, vier Walen en één Brusselaar. Of dat ooit echt zal spelen, valt nog af te wachten. "R.H.G.M.J.G.MIA DE VITS EN MICHEL NOLLET (ABVV). Bereidt de ene de weg voor de andere voor ?WAALS ABVV. Herstrukturering zal in Wallonië de sterkste gevolgen hebben.