Half oktober stelde ABVV-voorzitster Mia De Vits in een interview met Het Volk voor dat op termijn een fusie tussen het socialistische ABVV en christelijke ACV nuttig zou zijn. "Vandaag nog niet. Omdat er nogal wat cultuurverschillen tussen beide organisaties blijven bestaan," verklaarde ze. Dat zal wel zijn. Kijk maar naar het omslagverhaal dat ons Franstalige...

Half oktober stelde ABVV-voorzitster Mia De Vits in een interview met Het Volk voor dat op termijn een fusie tussen het socialistische ABVV en christelijke ACV nuttig zou zijn. "Vandaag nog niet. Omdat er nogal wat cultuurverschillen tussen beide organisaties blijven bestaan," verklaarde ze. Dat zal wel zijn. Kijk maar naar het omslagverhaal dat ons Franstalige zusterblad Tendances vorige week publiceerde (' L'argent secret des syndicats'). Het ACV toonde zich zeer open en gaf voor het eerst in zijn bestaan zoveel cijfers vrij. Het ABVV daarentegen weigerde alle commentaar en heeft zelfs geprobeerd het ACV te overtuigen om niet mee te werken aan het verhaal. Het is prachtig om zulke ronkende verklaringen zoals in Het Volk af te leggen. Het zou beter zijn dat er ook op het terrein wat gebeurde. Het ABVV krijgt daartoe een mooie kans tijdens het volgende interprofessionele overleg. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling ( Oeso) heeft vorig weekend de kat de bel aangebonden met een rapport waarin de al te lage uitstapleeftijd van de Belgische werknemers werd gelaakt. Ongetwijfeld moet in dit debat het brugpensioen op tafel komen. Het is een systeem dat al te gretig gebruikt wordt om werknemers tussen 52 en 58 jaar, naargelang de situatie en de sector, op pensioen te sturen. Greta D'Hondt, ex-ACV topvrouw en nu al enkele jaren CD&V-politica, was enkele weken geleden in een interview met De Financieel-Economische Tijd duidelijk: het brugpensioen kan niet langer in deze vorm. Mil Kooyman, algemeen gewestelijk secretaris ABVV-Scheldeland, schrijft in de jongste editie van het tijdschrift Samenleving en Politiek dat een ruim en open debat over de pensioenproblematiek zich opdringt. Hij geeft toe dat de kosten van het brugpensioenstelsel hoog liggen. Het zou mooi zijn als dit al meer genuanceerde discours overgenomen wordt door de ABVV-top. Als Mia De Vits erin slaagt de socialistische vakbond in de richting van een moderne, meedenkende organisatie te doen bewegen - gekoppeld aan haar interne financiële grote schoonmaak - dan kan ze opgenomen worden in de rij van de grote voorzitters van het ABVV. Guido Muelenaer [{ssquf}]