De herstrukturering van het ABVV wordt voortaan uitgedacht op de fietspaden rond Denderleeuw. Op zondagvoormiddag fietst daar Rudy De Leeuw (42 j.), nieuwbakken nationaal sekretaris van het ABVV, samen met zijn klubmakkers. "Ik heb dat echt nodig, " zegt hij. "Een fysieke inspanning in de open natuur... Ik hoop dat ik dat kan blijven doen. "
...

De herstrukturering van het ABVV wordt voortaan uitgedacht op de fietspaden rond Denderleeuw. Op zondagvoormiddag fietst daar Rudy De Leeuw (42 j.), nieuwbakken nationaal sekretaris van het ABVV, samen met zijn klubmakkers. "Ik heb dat echt nodig, " zegt hij. "Een fysieke inspanning in de open natuur... Ik hoop dat ik dat kan blijven doen. "Het nationaal sekretariaat is het zevenkoppige hoogste uitvoerend orgaan van de socialistische vakbond. Rudy De Leeuw krijgt er als hoofdtaak het beheer in het ABVV. Een taak waarvoor de voorzitter Michel Nollet de eindverantwoordelijkheid behoudt, maar Rudy De Leeuw zal instaan voor de uitvoering en opvolging. Tot nu toe was "de leeuw van Denderleeuw" direkteur beheer en financiën.Met deze aanstelling wordt nog duidelijker dat de interne herstrukturering een topprioriteit is van het ABVV (zie ook Trends van 26 oktober jl.). Het is trouwens de eerste keer dat in het ABVV-sekretariaat iemand zetelt die vanuit een beheersachtergrond komt. Rudy De Leeuw neemt de plaats in van Xavier Verboven die het hoofd van de Vlaamse Intergewestelijke is geworden en krijgt ook politiek-syndikale taken toebedeeld : in het Kontrolekomitee voor Gas en Elektriciteit neemt hij de plaats in van Xavier Verboven, en in het beheerskomitee van de RVA vervangt hij Mia De Vits. Rudy De Leeuw is een handelsingenieur van de KU-Leuven. Enkele jaren was hij leraar in een technische school in Zaventem waar hij wiskunde en organizatieleer doceerde. In '83 stapte hij over naar het Vormingsinstituut van het ABVV, waar hij vijf jaar syndikale vorming gaf. "Een belangrijke periode, want zo kwam ik in kontakt met militanten van alle centrales, " zegt De Leeuw.Van '88 tot '91 werkte hij op de Dienst Onderneming van het ABVV als ekonomisch advizeur. Hij bereidde onder meer het advies voor met betrekking tot het verstrekken van groepsinformatie (konsolidatie van de jaarrekeningen). Hij was toen ook een tijdlang lid van de Hoge Raad voor het Bedrijfsrevisoraat, het Kontrolekomitee voor Gas en Elektriciteit en het Nationaal Komitee voor Energie. In 1988 bereidde hij mee het advies voor over het uitrustingsplan '88-'98. Het Kontrolekomitee mag zich dus aan een ervaren "nieuweling" verwachten.Geleidelijk verschoof zijn aandacht meer en meer naar beheerstaken, onder impuls van algemeen sekretaris Mia De Vits. Zijn taak was de vernieuwing van de informatica. In 1994 werd hij dan direkteur Beheer en Financiën. In die funktie was één van zijn belangrijke opdrachten de invoering van een geïntegreerd informaticasysteem : hij begeleidde de overstap van IBM als externe leverancier naar een in-house-systeem. Ook de versterking van de werkloosheidsdiensten, de audit- en personeelsdienst volgde hij op de voet.Rudy De Leeuw is ook politiek aktief : sinds '82 zetelt hij in de gemeenteraad van Denderleeuw voor de SP.RUDY DE LEEUW (ABVV)Interne herstrukturering is topprioriteit.