Investeerders die het biotechbedrijf Ablynx al langer volgen, herinneren zich ongetwijfeld de forse koersdaling in het najaar van 2011. De koers zakte toen pijlsnel van afgerond 8 naar 2 EUR. De oorzaak was het slechte nieuws dat Pfizer de rechten op de ontwikkeling van de anti-TNF alfa nanobody ozoralizumab had teruggegeven. Met ozoralizumab scoorde Ablynx in 2011 nochtans een eerste succesvolle fase II-studie (proof-of-concept), in een studie bij patiënten met reumatoïde artritis (RA). Sindsdien bleef het product in de wachtkamer, maar deze week kondigde Ablynx een nieuwe uitlicentiëring aan van ozoralizumab met Eddingpharm.
...

Investeerders die het biotechbedrijf Ablynx al langer volgen, herinneren zich ongetwijfeld de forse koersdaling in het najaar van 2011. De koers zakte toen pijlsnel van afgerond 8 naar 2 EUR. De oorzaak was het slechte nieuws dat Pfizer de rechten op de ontwikkeling van de anti-TNF alfa nanobody ozoralizumab had teruggegeven. Met ozoralizumab scoorde Ablynx in 2011 nochtans een eerste succesvolle fase II-studie (proof-of-concept), in een studie bij patiënten met reumatoïde artritis (RA). Sindsdien bleef het product in de wachtkamer, maar deze week kondigde Ablynx een nieuwe uitlicentiëring aan van ozoralizumab met Eddingpharm. Het gaat om de tweede, vergelijkbare deal met het Chinese farmabedrijf na de uitlicentiëring in 2013 van de anti-RANKL nanobody ALX-0141: een mijlpaalbetaling van 2 miljoen EUR, ontwikkelings- en commerciële mijlpaalbetalingen plus oplopende royalty's tot 20 % op de verkoop in Groot-China. De verkooprechten buiten Groot-China blijven in handen van Ablynx, met toegang tot de onderzoekdata van Eddingpharm. Sinds 2011 leverde Ablynx nog twee proof-of-concepts af. In 2012 met ALX-0061, ook al in een studie met RA-patiënten. In 2013 sloot Ablynx voor ALX-0061 een tot 'transactie van het jaar' bekroonde overeenkomst met AbbVie. In het vierde kwartaal zal Ablynx rapporteren over een lopende fase I-studie en volgend jaar starten dan de twee fase II-studies met ALX-0061 tegen RA (resultaten in 2016) en lupus (resultaten in 2018). Op basis van die resultaten beslist AbbVie over het al dan niet licentiëren van ALX-0061. In totaal kan Ablynx nog 665 miljoen USD mijlpaalbetalingen ontvangen en minstens 10 % royalty's op de nettoverkoop. Een derde proof-of-concept volgde in juni dit jaar, met de succesvolle fase II-studie van de anti-vWF nanobody caplacizumab bij patiënten met TTP, een zeldzame bloedziekte. Ablynx is volop bezig met de voorbereidingen voor het opstarten van een fase III-studie, in de loop van 2015 (resultaten in 2017). Tegelijkertijd voert het bedrijf gesprekken voor een eventuele samenwerking met een partner. Alle opties liggen nog op tafel. In het vierde kwartaal start Ablynx een fase IIa-studie met ALX-0171, de eerste geïnhaleerde nanobody voor het bestrijden van longinfecties veroorzaakt door RSV bij jonge kinderen. De resultaten, mogelijk een vierde proof-of-concept, volgen eind 2015. De potentiële markt voor het anti-RSV-middel is heel groot, met jaarlijks 300.000 hospitalisaties in de Verenigde Staten en Europa. Positief nieuws was er ook bij partner Merck Serono (MS). Eerder dan verwacht startte MS een fase Ib-studie met ALX-0761 bij patiënten met psoriasis. De resultaten van deze studie volgen in 2016. MS nam ook alle rechten over van ALX-0751, een preklinisch middel in oncologie. Uit de lopende samenwerkingen, met in totaal zes partners, verwacht Ablynx de komende drie jaren een tiental nieuwe klinische kandidaten. Het bedrijf beschikte eind juni over een comfortabele kaspositie van 196 miljoen EUR. Die dekt de helft van de beurskapitalisatie. Het blijft voorlopig wachten op een koersuitbraak van het aandeel boven 10 EUR. We hebben er vertrouwen in dat de verdere ontwikkeling van de stevige pijplijn van Ablynx deze doorbraak vroeg of laat zal forceren. Houd rekening met het bovengemiddelde risico, eigen aan biotech. Advies: koopwaardig Risico: hoog Rating: 1C