We kunnen niet stellen dat we het verwacht hadden op basis van de kaspositie van 233,7 miljoen EUR eind maart, maar Ablynx haalde vorige week woensdag in minder dan zes uur tijd 74,2 miljoen EUR vers geld op. Dat gebeurde via een private plaatsing van 5,53 miljoen nieuwe aandelen tegen 13,4 EUR per aandeel, of met een beperkte korting van 6,3 % tegenover de laatste slotkoers. Dankzij de sterke vraag overschreed de plaatsing de vooropgestelde 60 miljoen EUR, en werd het maximum van 10 % extr...

We kunnen niet stellen dat we het verwacht hadden op basis van de kaspositie van 233,7 miljoen EUR eind maart, maar Ablynx haalde vorige week woensdag in minder dan zes uur tijd 74,2 miljoen EUR vers geld op. Dat gebeurde via een private plaatsing van 5,53 miljoen nieuwe aandelen tegen 13,4 EUR per aandeel, of met een beperkte korting van 6,3 % tegenover de laatste slotkoers. Dankzij de sterke vraag overschreed de plaatsing de vooropgestelde 60 miljoen EUR, en werd het maximum van 10 % extra aandelen uitgegeven. De plaatsing gebeurde bij institutionele investeerders, waarbij vooral de groeiende interesse van gespecialiseerde Angelsaksische fondsbeheerders zeer positief is. Dat Ablynx, ondanks zijn comfortabele kaspositie, toch van het positieve momentum gebruikmaakt, getuigt van een sterke ambitie en vooruitziendheid. Het bedrijf wil optimale financiële flexibiliteit behouden voor het maximaliseren van de waarde van de steeds matuurdere, en dus duurder wordende pijplijn. Het bedrijf verwijst onder meer naar het mogelijk opstarten van onderzoek naar bijkomende toepassingen van caplacizumab, het middel ter behandeling van de bloedziekte TTP, en van het RSV-middel ALX-0171. Ook het uitgebreide preklinische programma kan hierdoor een versnelling hoger schakelen, en bovendien beschikt het bedrijf over extra ruimte om zo veel mogelijk van die programma's, al dan niet met een partner, zelfstandig naar de klinische fase brengen. Daarnaast worden zelfs gerichte overnames overwogen die goed aansluiten bij de geplande commercialisatie van caplacizumab, waarvoor Ablynx de komende jaren een eigen verkoopteam zal uitbouwen. De komende maanden staan volledig in het teken van de resultaten van de twee fase IIb-reumastudies met ALX-0061, waarvan de rapportering tijdens de zomermaanden wordt verwacht. Op basis van die resultaten zal partner AbbVie voor het jaareinde beslissen over het inlicentiëren van ALX-0061, met een bijbehorende mijlpaalbetaling van 75 miljoen USD. Ablynx houdt dus, ondanks zijn sterke kaspositie, vast aan het ritme van één financieringsoperatie per jaar. Het bedrijf houdt hiermee ook een financiële slag om de arm, als AbbVie finaal ALX-0061 niet zou inlicentiëren. De komende maanden worden ongetwijfeld spannend, met de volatiliteit die typisch samenhangt met de rapportering van belangrijke klinische resultaten. We bevestigen het koopadvies, maar blijf rekening houden met het bovengemiddelde risico eigen aan de sector (rating 1C).