De invloed van Europa op onze fiscaliteit groeit. Dat blijkt onder andere uit enkele uitspraken van het EuropeesHof van Justitie en de Europese Commissie over respectievelijk pensioenverzekeringen en de coördinatiecentra.
...

De invloed van Europa op onze fiscaliteit groeit. Dat blijkt onder andere uit enkele uitspraken van het EuropeesHof van Justitie en de Europese Commissie over respectievelijk pensioenverzekeringen en de coördinatiecentra. Lidstaten die geen fiscale aftrek voor premies aan buitenlandse pensioenfondsen binnen de EuropeseUnie toekennen, verhinderen het vrije verkeer van financiële diensten. Dat staat in het jongste advies van de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie over de zogenaamde Danner-affaire. Normaal volgt een gelijklopende uitspraak van de rechtbank binnen de zes à twaalf maanden, wat een aardverschuiving in de Europese verzekeringswereld zou kunnen veroorzaken. "Nu beroepen de meeste overheden, waaronder België, zich op het oude Bachmann-arrest. Dat bepaalt dat er een band moet bestaan tussen de heffing en de aftrekbaarheid," zegt Jan Roels, Europees belastingspecialist bij consultant Andersen. "Bij een inwoner van de Europese Unie met een pensioenverzekering in een andere lidstaat bestaat die link, vindt de Belgische fiscus. Neen, zegt nu de advocaat-generaal, want in de meeste gevallen worden de uitkeringen belast, zelfs wanneer geen aftrek plaatsvindt. De regering zal dus binnenkort haar inkomstenbelasting moeten aanpassen om buitenlandse pensioenpremies aftrekbaar te maken." Tegelijk beïnvloedt Europa de nakende hervorming van de vennootschapsbelasting. "Zo heeft de Commissie een procedure tegen de Belgische coördinatiecentra opgestart wegens mogelijke staatssteun," aldus Roels. "Maar ons land laat het hier niet bij en formuleert een tegenvoorstel. Minister van Financiën Didier Reynders(PRL) denkt aan het behoud van de cost plus-regel, waarbij het centrum slechts op zijn werkingskosten belast wordt, maar aangevuld met personeels- en financiële kosten. In de praktijk betekent dat een gevoelige verhoging van de effectieve belastingdruk." Naar verluidt zou de Europese Commissie oren hebben naar dit compromis, maar eist ze in ruil de afschaffing van twee vrijstellingen, namelijk van de roerende voorheffing op intresten en van de registratierechten op kapitaalverhogingen. Het ziet er dus niet naar uit dat België het huidig gunstregime van de coördinatiecentra tot na 2005 kan behouden, zoals verhoopt.E.P. [{ssquf}]