Sell in May and ail away is een gekend beursgezegde. Volgens deze wijsheid kan je beter aandelen verkopen in mei en terug op de markt verschijnen in november. De return op de aandelenmarkten zou immers gevoelig hoger zij in de periode november-april dan in de periode mei-oktober. Het is een raad die beleggers beter niet in de wind slaan want de spreuk klopt als een bus. Ben Jacobsen (Universiteit van Amsterdam) vond deze haloweenindicator, zoals het fenomeen in de VS genoemd wordt, ter...

Sell in May and ail away is een gekend beursgezegde. Volgens deze wijsheid kan je beter aandelen verkopen in mei en terug op de markt verschijnen in november. De return op de aandelenmarkten zou immers gevoelig hoger zij in de periode november-april dan in de periode mei-oktober. Het is een raad die beleggers beter niet in de wind slaan want de spreuk klopt als een bus. Ben Jacobsen (Universiteit van Amsterdam) vond deze haloweenindicator, zoals het fenomeen in de VS genoemd wordt, terug in 36 van de 37 onderzochtte ontwikkelde en ontluikende markten. De haloweenindicator is vooral sterk in de Europese landen en houdt ook doorheen de tijd stand (zie ook de grafiek). In het Verenigd Koninkrijk bleek het al sinds 1694 de juiste strategie om aandelen in mei te verkopen. Met seizoensgebonden dividenduitkeringen, met een risicopremie die schommelt doorheen de tijd of de crasch van 1987 heeft het effect niks te maken. Met wat dan wel? Ben Jacobsen ontdekte dat de omvang van het effect sterk samenhangt met de lengte en de timing van de vakanties. Ben Jacobsen: "Zomervakanties, vooral in Europa, hebben een enorm seizoensgebonden effect op aandelen. Het effect is zelfs zo sterk dat aandelen niks opbrengen tussen mei en oktober." Hoe slaagt de zomervakantie erin de aandelenkoersen af te koelen? Ben Jacobsen: "In de eerste plaats neemt het aantal beleggers af in de vakantie. Sommigen verkopen bijvoorbeeld aandelen om de vakantie te financieren. Het totale risico van de beurs wordt dan gedragen door een kleiner aantal beleggers. Dat risico willen de overblijvende beleggers alleen dragen als ze daarvoor vergoed worden in de vorm van een hogere risicopremie. De beleggers verwerven die premie door aandelen aan te kopen tegen lagere koersen." Een enquête maakte ook duidelijk dat beleggers sowieso voorzichter worden in de vakantie, een hogere risicopremie eisen en daarom enkel tegen lagere koersen willen instappen. Ben Jacobsen: "Beleggers zijn dan voorzichtiger omdat ze op vakantie de beurs niet goed kunnen volgen. De beleggersgemeenschap is bijgevolg het meest onwetend in september. Die maand is traditioneel ook de slechtse beursmaand. Oktober is, ondanks enkele crashes, historisch gezien eerder een neutrale maand. Vanaf november gaat het weer beter. Beleggers voelen zich dan weer voldoende verdiept in de materie om vlot aandelen te durven kopen. Als de beleggers terug massaal op vakantie gaan, is de beurs weer het slachtoffer. Anders gezegd: hoe langer de files, hoe beter de beurs het zal doen."The Halloween Indicator, 'Sell in May and Go Away': Another Puzzle, Ben Jacobsen, Universiteit Amsterdam