Allicht behoeft management by fear geen uitleg. In die bikkelharde bedrijfscultuur worden de werknemers gemotiveerd door de sancties die bij een niet zo beste prestatie worden opgelegd. Maar kent u ook management by exception? Bij die managementstijl worden taken gedelegeerd aan medewerkers die alleen moeten rapporteren als er ingrijpende afwijkingen van de doelstellingen opdoemen. De uitleg vinden we in een kader met tien managementstijlen in Van Dale Praktijkwoordenboek Nederlands (Van Dale, 1039 blz., 37,50 ...

Allicht behoeft management by fear geen uitleg. In die bikkelharde bedrijfscultuur worden de werknemers gemotiveerd door de sancties die bij een niet zo beste prestatie worden opgelegd. Maar kent u ook management by exception? Bij die managementstijl worden taken gedelegeerd aan medewerkers die alleen moeten rapporteren als er ingrijpende afwijkingen van de doelstellingen opdoemen. De uitleg vinden we in een kader met tien managementstijlen in Van Dale Praktijkwoordenboek Nederlands (Van Dale, 1039 blz., 37,50 euro, inclusief cd-rom). Zulke informatiekaders zijn nieuw, handig en bijzonder nuttig. Ze staan bij trefwoorden en geven taaltips, wijzen op mogelijke spellingperikelen of verzamelen informatie rond een begrip. Er zijn onder meer informatiekaders over landen, maten en gewichten en opvallend veel financieel-economisch jargon. Bij dividend, bijvoorbeeld, krijgen we toelichtingen over diverse dividendensoorten (cash-, keuze-, stock- en superdividend), dividenduitkeringen (interim-dividend en slotdividend) en dividendvermeldingen bij aandelen (cum dividend of ex dividend, als een aandeel noteert of verhandeld wordt zonder het dividend). In de nieuwe reeks Praktijkwoordenboeken verscheen ook al het tweedelige vertaalwoordenboek Nederlands-Engels en Engels-Nederlands (Van Dale, 32,50 euro per deel). Die boeken beantwoorden aan hetzelfde concept. U vindt er, bijvoorbeeld, een informatiekader over de officers, zeg maar directeurs, in een onderneming. Onder de chief executive officer (CEO) staat onder meer de chief commercial officer of verkoopdirecteur, terwijl de liaison officer zorgt voor de contacten tussen verschillende bedrijven of afdelingen. Ook fijnere taaltips zijn zeer welkom. Kijk maar naar officious, dat Engels is voor overijverig of overgedienstig. Vertaal dat dus niet als officieus, dat in het Engels gewoon unofficial genoemd moet worden. Het leuke aan de Praktijkwoordenboeken is dat ze zich niet vermeien in gecompliceerde taaltheorie, maar een even heldere als beknopte uitleg geven voor een correct gebruik. Kortom, geen tierelantijnen. Volgens het Praktijkwoordenboek is een tierelantijn een nutteloos versiersel, bij het Groot Woordenboek van de Nederlandse taal (spreek uit: de Dikke Van Dale) krijgt u ook de vormvariant tierlantijn, de precisering dat het een zinloos versiersel van weinig waarde is én de extra betekenis smoesje of draaierijtje. Ook informatie over de herkomst van het woord of de etymologie ontbreekt, maar die informatie hebt u allicht niet nodig bij het vlug naslaan op kantoor. De Praktijkwoordenboeken zijn immers speciaal gericht voor het gebruik op het werk, al sluit dat de waarde van nuttig woordenboek voor thuis niet uit. Neem nu de tabel met tijdseenheden. Misschien wilt u ook thuis wel weten wat een nanoseconde exact is. Jawel, een miljardste seconde. Luc De Decker