Prioriteit voor Fransen ?
...

Prioriteit voor Fransen ?Paul Catteau en Johan Tack zullen samen snuffelen in de boeken van CIC. Zij nemen in het directiecomité van Generale Bank het voortouw bij de onderhandelingen over de inpalming van de Franse bank. Johan Tack was onder meer nauw betrokken bij de overnamegesprekken omtrent Crédit Lyonnais Bank Nederland, dat in '95 werd veroverd en omgedoopt tot Generale Bank Nederland. In de loop van de Franse gesprekken, die moeten afgerond zijn tegen februari '98, is een veertigtal G-Bank-mensen betrokken bij de controles, de berekeningen en de beslissingsvoorbereidingen. De bezoeken aan de zogenaamde data room van CIC, waar enkel de ernstige gegadigden binnengeraken, zijn sleutels bij de inschatting van de prijs en de risico's van de overname. De overname van CIC heeft twee eigenaardigheden : er mag volgens het draaiboek slechts één bod uitgebracht worden en een offre conjointe is toegelaten. Dit gezamenlijke bod zou kunnen betekenen dat een Franse oplossing de voorkeur kan krijgen, het zet meer bepaald de deur open voor een offre conjointe van de Franse bank CCF en haar partner (en geldpomp) Swiss Life. Naast Generale Bank zijn ook ABN Amro en Deutsche Bank geïnteresseerd in CIC. ING heeft eerder aangegeven geen interesse te hebben, Fortis zwijgt. De eventuele acquisitie van CIC is een zware brok voor Generale Bank. De Franse bank weegt 60 % van het balanstotaal van Generale Bank Groep (5544 miljard frank, het dubbele van de balans in '90). De organisatiecultuur van CIC sluit aan bij de traditie van Generale Bank. CIC heeft een netwerk van geallieerde banken in Frankrijk. Generale Bank bouwde in de negentiende eeuw een kring op van gepatroneerde banken (bijvoorbeeld de Bank van het Land van Dendermonde) als tegenzet tegen de oprichting van de ASLK, een initiatief om onder meer de macht van Generale Bank aan banden te leggen. De gepatroneerde banken werden in de jongste decennia opgeslorpt door Generale Bank. De lokale Comités van Beheer met plaatselijke prominenten zijn nog een nasleep van dit systeem. JOHAN TACK (GENERALE BANK) Na Nederland, nu ook onderhandelaar in Frankrijk.