De auteur is voorzitter van Voka.
...

De auteur is voorzitter van Voka. Kracht. Dat wens ik iedereen toe voor 2013. Want, laat het duidelijk zijn, 2013 kan wel eens hard worden. Is dat een reden om de armen te laten hangen? Neen. De welvaart van Vlaanderen is gebouwd op noodzaak en op hard werken. Wij hebben het zelf gedaan. Dat zit in onze aard, in onze genen. Wij hadden geen andere keuze. En we hebben nog altijd geen andere keuze. 2013 wordt dus een jaar van uitdagingen. Maar het kan ook een jaar van opportuniteiten worden, en een jaar van voorbereiding. Voorbereiding op nieuwe groei. Want we hebben een nieuwe dynamiek nodig in heel onze samenleving, een omwenteling van ons oude, tanende welvaartsmodel. We moeten ons voorbereiden op een lente die ons nieuwe groeikracht geeft. Wij hebben een klare kijk op wat moet veranderen, op wat we nodig hebben om te groeien en welvaart te creëren. Welvaart komt voort uit een gemeenschappelijke visie en een gemeenschappelijke inspanning. Wij rekenen op onze eigen kracht, en we steunen op goed opgeleide en productieve medewerkers. Alleen zo kunnen we de uitdagingen van de wereldeconomie aangaan. Wij hebben mooie bedrijven, een sterk en gezond industrieel weefsel, mooie producten die het verschil kunnen maken. De voorbije drie maanden, sinds ik in september aantrad als voorzitter van Voka, heb ik tal van schitterende ondernemingen bezocht. Vaak wist ik voordien nauwelijks van hun bestaan, of kende ik hun succes niet. Zij vormen ons vliegwiel. Zij brengen ons welvaart. Zij zijn de kern van onze samenleving. En... ze doen dat op eigen kracht. Dat is ook niet verwonderlijk. Wij, ondernemers, vragen geen hulp. We vragen alleen dat we met dezelfde wapens kunnen vechten als de betere Europese lidstaten. Denk aan Scandinavië, denk aan Luxemburg, denk aan Duitsland. Waar maken zij vandaag het verschil met ons? Ik zie vier domeinen waarin deze landen beter scoren. Eerst en vooral, onderwijs en innovatie. Voor de goede orde: innovatie is geen resultaat van goed ondernemerschap. Het is een basisvoorwaarde. We moeten een cultuur creëren waarin innovatie openbloeit. Ten tweede, internationalisering. Ook dat is evident. Enkel internationale doorgroei van ondernemingen zal ons duurzame economische groei opleveren. Ten derde, eenvoud. Wie naar Scandinavië of Zwitserland kijkt, kan maar een ding concluderen: wij hebben ons land, onze samenleving, onze instituties extreem ingewikkeld gemaakt. En tot slot, vertrouwen. Zonder vertrouwen zijn economische ontwikkeling en creatie van welvaart volstrekt onmogelijk. Maar goed, u hoort me niet klagen. Als Voka-voorzitter heb ik mij voorgenomen positief te zijn. Telkens als we kritiek hebben, willen we een concreet haalbaar tegenvoorstel formuleren. Daar zijn we volop mee bezig. In het najaar 2013 willen we dat met alle stakeholders bespreken, regionaal en federaal, om breed gedragen oplossingen te vinden, niet om te polariseren. We leggen onszelf dus een strikt tijdschema op. Maar zoals de Amerikaanse auteur Napoleon Hill aan het begin van de 20ste eeuw al wist: 'A goal is a dream with a deadline'. En we willen op de weg naar dat doel niemand achterlaten. Als we oplossingen kunnen aanreiken om armoede te verhelpen, om onze kinderen met excellent onderwijs voor te bereiden op een steeds meer internationaliserende wereld, om onze bedrijven de veerkracht en de flexibiliteit van de besten te garanderen, om uit elke euro overheidsgeld meer welvaart te kunnen halen, wens ik iedereen vele 'dreams with a deadline'. MICHEL DELBAEREWij, ondernemers, vragen geen hulp. We vragen alleen dat we met dezelfde wapens kunnen vechten.