De wereldspeler in bouwmaterialen Etex heeft de overname van URSA afgerond, de op twee na grootste fabrikant van isolatiemateriaal uit glaswol in Europa.
...

De wereldspeler in bouwmaterialen Etex heeft de overname van URSA afgerond, de op twee na grootste fabrikant van isolatiemateriaal uit glaswol in Europa. 1 Hoe wil Etex URSA opslorpen in de grotere groep? JOCHEN FRIEDRICHS (CEO URSA). "We worden een aparte afdeling van de groep. Via het familiebedrijf Etex krijgen we langetermijnaandeelhouders. Wij werken in een markt die gemiddeld met 3 tot 5 procent per jaar groeit. Wij groeiden trager dan de algemene markt, omdat we een tekort hadden aan productiecapaciteit. Via Etex krijgen we extra middelen." 2 URSA wordt gewaardeerd op 960 miljoen euro, terwijl het bedrijf circa 500 miljoen euro omzet haalt. BERNARD DELVAUX (CEO ETEX). "Naast de overname van schulden bij URSA zullen we voor 800 miljoen euro lenen op de kapitaalmarkten. Etex haalde in 2021 een recurrente brutobedrijfswinst van 570 miljoen euro. We zullen die leningen dus snel terugbetalen. Bovendien is URSA winstgevend. De waardering betekent circa negen keer de bedrijfskasstroom van een bedrijf in een groeimarkt. Dat is heel aanvaardbaar voor een winstgevende onderneming." 3 Nochtans is het economische klimaat sinds vorig jaar sterk veranderd: inflatie, schaarste aan grondstoffen, een haperende logistiek, de oorlog in Oekraïne. DELVAUX. "Uiteraard worden ook wij geraakt. De inflatie stijgt sinds de tweede jaarhelft vorig jaar. We namen onmiddellijk maatregelen. Wij moesten onze prijsverhogingen doorrekenen aan onze klanten. Onze winstmarges blijven op hetzelfde peil als vorig jaar. De verkoopvolumes blijven hoog."