VOLVO.
...

VOLVO.De Zweedse autoconstructeur Volvo stelde eind 1996 in zijn Gentse vestigingen welgeteld 6001 mensen vast tewerk, naast nog zo'n honderd stagiairs en tijdelijken. De meesten werken bij de nv Volvo Cars Europe Industry, de fabriek van personenwagens (nummer vier in de "Kampioenen"-tabel blz. 29). Daar arbeiden 3608 mensen ; bij collega-vrachtwagenbouwer Volvo Europa Truck NV 1471. De overige zijn verdeeld over het onderdelencentrum (420), de verkooporganisatie (233) en andere diensten (269). In Gent bouwde Volvo in 1996 144.237 personenwagens iets meer dan in 1995 en 19.795 vrachtwagens tegenover 21.150 in 1995. Over het voorbije jaar investeerde de personenwagenfabriek het recordbedrag van 4,4 miljard frank, hoofdzakelijk in een nieuwe spuitfabriek. De vrachtwagenfabriek investeerde 1,3 miljard frank in haar Factory '97, een nieuw productieconcept, opgetrokken binnen de vroegere bedrijfsruimte én zonder de productie te onderbreken. Die investeringen maakten dat de tewerkstelling voor de eerste maal in de Gentse Volvo-geschiedenis boven de 6000 eenheden steeg concreet : tot 6001. Er kwamen 108 arbeiders bij in de personenwagenfabriek, en 73 arbeiders in de vrachtwagenfabriek. 1997 is voor beide fabrieken alvast met werkloosheidsdagen begonnen. Beide bedrijven werken niet op stock en de truckdivisie viel zonder onderdelen door de plotse stakingsactie bij VCST in Sint-Truiden. De car-divisie rekent voor dit jaar op evenveel wagens als in 1996 (144.000) ; de vrachtwagenfabriek voorziet, na een terugval in 1996, voor 1997 weer dicht bij haar recordcijfer van 21.000 wagens uit 1995 te komen. Op veel extra werkgelegenheid voor de komende jaren wordt echter niet gerekend. Toch niet in de wagenfabrieken, wel bij Volvo Parts Gent, de nieuwe benaming voor Volvo Trucks Parts Gent, het vanuit Gent actieve centrum voor wereldwijde distributie van truck- en busonderdelen. De Zweedse moeder besliste midden 1996 immers de wereldwijde distributie van zowel Volvo Trucks en Volvo Bus als van Volvo Penta (scheepsmotoren) en Volvo Construction Equipment (machines voor burgerlijke bouwkunde en industrie) vanuit Gent te organiseren. Daartoe wordt over 1996 en 1997 1,6 miljard frank geïnvesteerd in een verdere uitbreiding van het Gentse Volvo-onderdelencentrum. Wanneer Volvo Parts Gent eind dit jaar echt operationeel wordt, zal dat in de havenzone voor een extra 150 jobs zorgen. R.H. TOPMAN CHRIS DEWULF EN VOLVO-ARBEIDERS Voor extra jobs wordt de komende jaren op het onderdelencentrum gerekend.