eXtra informatie op www.trends.be
...

eXtra informatie op www.trends.be Op onze website (www.trends.be) vindt u een uitgebreid overzicht van het onderzoek. Europese bedrijven krijgen het moeilijk. De loonkosten spelen hen parten. Zelfs op het gebeid van innovatie moeten ze alle zeilen bijzetten om met gelijke wapens te kunnen strijden tegen, bijvoorbeeld, bedrijven uit India. Kostenbeheersing is dan ook een van de belangrijkste elementen om het hoofd boven water te houden. "Kostenbeheersing speelt een belangrijke rol bij het aankoopbeleid," weet Paul Hampton van Ariba, een consultant die jaarlijks in samenwerking met de London Business School een onderzoek uitvoert over kostenbeheersing bij Europese bedrijven. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar het aankoopbeleid. "In veel bedrijven wordt het aankoopbeleid stiefmoederlijk behandeld," stelt Hampton vast. "Al zie ik dat er wijzigingen optreden. De chief purchasing officer of CPO opereert steeds dichter bij het topmanagement en maakt ook meer en meer deel uit van het directiecomité. Dat zien we ook in het onderzoek. We houden het onderzoek immers bij 325 aankoopdirecteurs van Europese en Amerikaanse bedrijven met een omzet van meer dan 400 miljoen euro." Een stevige 91 % van de respondenten vindt dat de kosten dringend moeten worden gereduceerd. Doelstelling is om die kosten met 10 % naar beneden te halen. "De impact op de winst is in dat geval overigens hoger dan 10 %," stipt Hampton aan. De bedrijven willen vooral op het vlak van dienstverlening besparen. Volgens Hampton niet verwonderlijk, aangezien het prijsplaatje hier onmiddellijk duidelijk is. "Je doet een beroep op consultants of gaat een aantal diensten outsourcen: hier weet je snel hoeveel het kost en je kunt nagaan of je niet bij iemand anders terecht kunt voor dezelfde dienstverlening. Anders ligt het bij de inkoopmanagers, die vaak met verborgen kosten worden geconfronteerd."Een van de belangrijkste methoden om de kosten te drukken, bevindt zich dan ook aan de aankoopzijde, zo blijkt uit het onderzoek. 56 % van de bedrijven (57 % in Europa) wil het aantal leveranciers drastisch naar beneden halen, wat een pak besparingen moet opleveren. Hampton: "Het zorgt niet alleen voor besparingen op administratief vlak. Een inkoopmanager heeft dan ook een beter zicht op de onderhandelingen met de leveranciers en kan nagaan in welke mate er een verschil is tussen een onderhandeld contract en het bedrag dat uiteindelijk op de factuur staat."Opvallend: 84 % van de Beneluxbedrijven vindt het noodzakelijk om het aantal leveranciers te beperken. Hampton: "Inkoopmanagers in België werken veel meer met duidelijk opgezette contracten voor elke levering. In een land als Italië ligt dat veel lager en dat bespaart voor een deel ook kosten."A.M.