Met de feestdagen voor de deur herleeft het optimisme. Zelfs de van nature wat wantrouwige ondernemers en boekhouders geloven weer in het herstel van de economie. En dat zal binnen de zes maanden gebeuren, zegt nu al bijna de helft van onze respondenten uit de jongste CEO-poll (zie tabellen).
...

Met de feestdagen voor de deur herleeft het optimisme. Zelfs de van nature wat wantrouwige ondernemers en boekhouders geloven weer in het herstel van de economie. En dat zal binnen de zes maanden gebeuren, zegt nu al bijna de helft van onze respondenten uit de jongste CEO-poll (zie tabellen). Ook de andere indicatoren blijven verder stijgen: het vertrouwen in de conjunctuur, de toekomst van het bedrijf en de euro halen topscores van respectievelijk 5,9, 6,8 en 7,2 op tien. Die positieve houding wordt bevestigd door het succes van beleggersbijeenkomsten, zoals die van ons zusterblad Cash! eind vorige maand. Alleen de dollar haalt nog geen goede cijfers. Maar daar zal de vangst van Saddam Hoessein misschien wel verandering in brengen. De tekenen van internationaal herstel worden steeds zichtbaarder, vooral in de Verenigde Staten. Na de kunstmatige ingreep van president George Bush- een verlaging van de belastingen en de rente - kruipt de Amerikaanse economie nu op eigen kracht uit het dal. ING raamt de economische groeit tijdens 2003 op 3,1 %. Volgend jaar wordt zelfs een toename van 4,4 % verwacht. Daardoor herleeft de arbeidsmarkt, een cruciale factor in de conjunctuur. Vorige maand creëerde de VS ongeveer 150.000 nieuwe jobs. Om het feest compleet te maken, publiceerde de Amerikaanse regering een stijging van het bruto binnenlands product met niet minder dan 8,2 %, de grootste sprong van de afgelopen twintig jaar. Die groei wordt ondersteund door een sterk consumentenvertrouwen. De index van de Conference Board klom in november tot 91,7 punten, het hoogste peil in veertien maanden. In Europa zijn de vooruitzichten minder goed maar toch positief: een groei van 2 % in 2004. Dat is toch al een pak beter dan het half procentje van dit jaar. Naast een barometer van de economie polste Trends deze keer ook naar de reactie van de chief executive officers (CEO's) op de strijd tegen de sociale en fiscale fraude, die in het regeerakkoord van Paars staat ingeschreven. Meer dan de helft van de respondenten (55,3 %) hecht veel waarde aan dit initiatief - met een duidelijke voorkeur voor de sociale dimensie - wegens de concurrentievervalsing. Dat staat in schril contrast met hun houding tegenover fiscale amnestie - nochtans gekoppeld aan de strijd tegen het zwart geld - drie maanden geleden, uit vrees voor de invoering van een vermogensbelasting als tegenprestatie. Maar de rechtszekerheid van de eenmalige bevrijdende aangifte (EBA) en de strenge straffen voor wie niet meedoet, zullen volgens waarnemers veel twijfelaars over de streep trekken. De resultaten van deze enquête zijn een steun in de rug voor het actieplan van Hervé Jamar ( MR) tegen zwartwerk. Volgens de staatssecretaris zijn een strengere aanpak van de fiscale fraude en een menselijker houding van de fiscus niet tegenstrijdig. Daarom wil hij de onrechtvaardigheden uit ons belastingsysteem bannen en een deel van de schulden van onvermogenden kwijtschelden. Voor de begroting van 2004 moeten die maatregelen de schatkist 310 miljoen euro opleveren. In die zin lanceerde SP.A-fractieleider Dirk Van der Maelen vorige week het idee om alle privé-woningen niet langer te laten onderbrengen in patrimoniumvennootschappen. De Confederatie Bouw reageerde onmiddellijk met het tegenvoorstel om onroerende kosten ook bij particulieren volledig aftrekbaar te maken, op voorwaarde dat ze gestaafd worden met facturen. Eric Pompen