is de nieuwe risicotermijn voor niet-g...

is de nieuwe risicotermijn voor niet-geregistreerde schenkingen in Wallonië. In Vlaanderen en Brussel zijn die schenkingen drie jaar na het overlijden van de schenker al vrij van erfbelasting.