zorgverlof zal een werknemer...

zorgverlof zal een werknemer met behoud van loon kunnen opnemen per kalenderjaar, na de omzetting van een Europese richtlijn in Belgische wet.