Industriële en edelmetalen

JPM global natural resources a
...

JPM global natural resources aISIN: LU0208853274 De drie beste beheerders blijken ook die fondsen onder beheer te hebben die wij regelmatig bespreken wanneer we op zoek gaan naar de te volgen strategie als het om grondstoffen gaat. Een voorbeeld is Ian Henderson, die sinds 1992 het JPMorgan Funds-JPM Global Natural Resources Fund beheert en meer dan 30 jaar ervaring heeft binnen de sector. Hij wordt bijgestaan door Stuart Connel, die vroeger geoloog was. Morningstar is relatief tevreden over JPMorgan als beheersmaatschappij: "De beheerders worden onder andere beloond op basis van hun prestaties op één, drie en vijf jaar, net als op basis van kwalitatieve factoren, zoals teamwork, het efficiënt doorspelen van informatie en het respecteren van de regels." Ze worden niet simpelweg beloond op basis van hun prestatie op zes tot twaalf maanden. Dat zou er immers voor kunnen zorgen dat ze op korte termijn buitensporig grote risico's nemen, wat schadelijk kan zijn voor de belegger. Het fonds belegt in ongeveer 200 aandelen - grotendeels smallcaps gespecialiseerd in exploratie en productie - en past een strikt selectieproces toe: de mijnbouwprojecten moeten levensvatbaar zijn; de ondernemingen moeten over de nodige financiering beschikken om de projecten tot een goed einde te kunnen brengen en het management moet zijn sporen al verdiend hebben. Ook met macro-economische en kwantitatieve factoren en geopolitieke risico's wordt rekening gehouden. Dankzij zijn ervaring kon de beheerder heel wat contacten leggen binnen de industrie en hij staat erop dat hij het managementteam van zelfs de kleinste ondernemingen ontmoet. Op lange termijn zijn de prestaties van het fonds volgens Morningstar 'uitstekend', namelijk +14,1 % per jaar tussen 1992 en september 2009. Het fonds richt zich echter uitsluitend op beleggers die een zeer hoog risico aankunnen. Zo kon het profiteren van de stijging in 2009 (+94,27 %), maar verloor het meer dan de helft van zijn waarde tijdens de crisis van 2008 (-54 %). Gezien de vo-latiliteit van het fonds, is het best er binnen een globaal gediversifieerde portefeuille slechts een beperkt deel van het kapitaal aan toe te wijzen. Volgens Morningstar is de kostenstructuur van het fonds competitief. ISIN: LU0171307068 ISIN: LU0108459040 Robert Hodgson, beheerder van het BlackRock Global Funds-World Healthscience A2 USD Fund, heeft meer dan 25 jaar ervaring binnen de sector, waarvan twaalf jaar bij BlackRock. Hij geeft voorrang aan de analyse van grote trends, zoals de opkomende landen en de vergrijzing, aan de studie van innovatie binnen de sector en het winstpotentieel daarvan, aan het bestuderen van de regelgeving en de marktcycli en aan ontmoetingen met het management en de waardering. Dat verklaart waarom hij biotechnologie overweegt en de klassieke farma - die door patentverval een minder goed groeiprofiel heeft - onderweegt. Morningstar waardeert BlackRock voor de inspanningen die het levert op het vlak van communicatie met de beleggers (die regelmatig rapporten en commentaren ontvangen van de beheerder), omdat het voor de beheerders een beloningssysteem heeft dat is gebaseerd op de middellange en lange termijn en voor het belang dat het hecht aan risicobeheer. Het fonds is hoofdzakelijk belegd in Amerikaanse aandelen. Het is gespreid over 50 tot 90 stukken, maar de tien grootste posities zijn goed voor ongeveer 40 % van de portefeuille, wat de volatiliteit kan vergroten. De prestatie van het fonds is correct op lange termijn (+4,25 % per jaar op ongeveer acht jaar), maar het heeft in 2002 en 2008 wel dalingen van meer dan 20 % gekend. Net als voor elk themafonds geldt dat, hoewel de gezondheidssector als defensief beschouwd wordt, u best maar een beperkt deel van uw kapitaal investeert in dit product, "een van de aantrekkelijkste fondsen belegd in de gezondheidssector", zo besluit Morningstar, dat echter wel vindt dat de kosten hoog zijn in vergelijking met die van fondsen uit dezelfde categorie. Ook in de gezondheidssector, meer bepaald binnen het segment biotechnologie, is er het fonds Dexia Equities L Biotechnology. Het gaat om een relatief goedkoop fonds, ook als we het vergelijken met een van de andere kampioenen, Pictet Biotech. Voor 2007-2008 bedroeg het gecumuleerde verlies ongeveer 25 %. De volatiliteit van het fonds is iets lager dan die van Pictet Biotech, dat minder gediversifieerd is. Rudi Van den Eynde, beheerder van het fonds sinds de lancering ervan in 2000, was vroeger arts. Door zijn opleiding kan hij de wetenschappelijke vorderingen van de biotechnologiebedrijven beter begrijpen en de draagwijdte ervan beter inschatten. Hij hamert echter zelf op het belang van een gedisciplineerd selectieproces. Het fonds concentreert zich immers op biotechbedrijven die al onderzoeksresultaten gepubliceerd hebben. Dat is een voorzichtige aanpak, waardoor er misschien af en toe een deel van de vooruitgang die de sector boekt, gemist wordt, maar waarmee ook de risico's vermeden worden die inherent zijn aan bedrijven waarvan de toekomst afhangt van het feit dat één product dat nog niets bewezen heeft, succes kent of niet. Dit fonds krijgt van Morningstar vier sterren en is een van de best presterende op tien jaar. FF-Global Consumer Industries a euro fundISIN: LU0114721508 Bij Fidelity is er jammer genoeg heel wat verloop bij de beheerders: zo heeft het Fidelity Funds-Global Consumer Industries A Euro Fund zeven beheerders in tien jaar tijd gehad. De huidige beheerder, Nicola Stafford, kreeg het fonds in 2008 onder haar hoede. Die typische rotatie bij Fidelity lijkt echter geen negatieve invloed te hebben gehad op de prestaties van het fonds. De beheerder is sinds 2001 actief binnen de sector en kan terugvallen op de ervaring van 80 gespecialiseerde analisten die over de hele wereld verspreid zijn. Het selectieproces omvat het opsporen van grote trends en thema's binnen de sector, met name wat consumentengedrag betreft, en de analyse van de kwantitatieve parameters van individuele aandelen: balans, liquiditeiten, waardering enzovoort. Het fonds, dat belegd is in 60 tot 90 aandelen, omvat zowel defensieve als cyclische waarden, wat de beheerder een zekere flexibiliteit toelaat in functie van de evolutie van de economie. Die dualiteit houdt echter niet in dat dit fonds mag worden beschouwd als een defensief product voor een portefeuille, ook al wordt 'consumptie' door beleggers vaak met 'defensieve strategie' in verband gebracht. Het fonds verloor in 2002 en 2008 trouwens 30 % van zijn waarde. Dit is een volatiel fonds en dus een nicheproduct, geen basisproduct voor de portefeuille. Het is dan ook belangrijk de positie erin te beperken. Morningstar betreurt dat dit fonds niet goedkoper is, ook al valt het zeker niet binnen de duurste groep.