België speelt in 2007, en door de perikelen bij Volkswagen Vorst mogelijk nog dit jaar, zijn koppositie als grootste autoproducent per hoofd van de bevolking kwijt aan Slovakije (zie blz. 44). Maar dat is slechts het begin van het einde, voorspellen onze respondenten. Net geen vier op tien - in Wallonië zelfs 56,7 % - verwacht dat er binnen 25 jaar geen enkele autofabriek meer is in ons land. Bij geënquêteerden uit de industrie ligt dat percentage nauwelijks lager.
...

België speelt in 2007, en door de perikelen bij Volkswagen Vorst mogelijk nog dit jaar, zijn koppositie als grootste autoproducent per hoofd van de bevolking kwijt aan Slovakije (zie blz. 44). Maar dat is slechts het begin van het einde, voorspellen onze respondenten. Net geen vier op tien - in Wallonië zelfs 56,7 % - verwacht dat er binnen 25 jaar geen enkele autofabriek meer is in ons land. Bij geënquêteerden uit de industrie ligt dat percentage nauwelijks lager. België moet vooral mikken op een vernieuwing van de economie, eerder dan op het behoud van de klassieke industriële activiteiten, vindt ruim driekwart van de Nederlandstalige respondenten. Al valt op dat veel respondenten spontaan pleiten voor een tweesporenbeleid. "Er moet meer dan ooit vernieuwd worden, maar er is geen enkele reden om niet te vechten voor het behoud van de huidige economie," meldt een bedrijfsleider. Als troefsectoren noemen de meesten logistiek, biotechnologie, ICT, gezondheidszorg, en onderzoek en ontwikkeling voor de automobielsector. Om onze economie beter te wapenen tegen de internationale concurrentie, moet België vooral mikken op innovatie. Loonmatiging blijft belangrijk, terwijl arbeidsflexibiliteit als thema zwaarder leeft in Vlaanderen dan in Wallonië. Begin oktober, bij de vorige CEO-Poll, waren de economische verwachtingen ronduit prima. Drie maanden later blijkt dat optimisme fel bekoeld. Op bijna alle parameters - economische conjunctuur, omzet, tewerkstelling, investeringen en exportorders - blijven er meer positivo's die verwachten dat het binnen drie maanden beter gaat dan nu, maar ten opzichte van de vorige peiling is hun aantal fors geslonken. De Franstalige respondenten en de IAB-leden verwachten zelfs dat ze tegen februari-maart minder mensen tewerkstellen dan nu. Opmerkelijk genoeg loopt de paarse regering daardoor nauwelijks averij op. In vergelijking met de vorige peiling is de ontevredenheid over het werk van de ploeg-Verhofstadt ietwat afgenomen. Toch blijft, enkele maanden voor de nieuwe verkiezingen, het beeld over het beleid van de liberaal-socialistische regering eerder diffuus. Een klein derde van alle geënquêteerden vindt dat de belastingdruk op hun bedrijf na acht jaar paars beleid hetzelfde is gebleven. Maar van de overigen is een meerderheid van de Nederlandstalige respondenten en de CEO's en VOKA-leden ervan overtuigd dat de belastingdruk gestegen is. Ten zuiden van de taalgrens en bij de IAB-leden vinden de meesten dat er nu minder belastingen worden betaald. Kleine kanttekening hierbij: bijna een op vijf bedrijven is de laatste vijf jaar niet meer gecontroleerd door de fiscus. Luc Huysmans