was de grens die de ethereum vorige week ...

was de grens die de ethereum vorige week rondde. Die blockchain wordt niet alleen voor betalingen gebruikt. De Europese Investeringsbank deed er onlangs haar eerste uitgifte van een digitale obligatie mee.