1. Lpg (liquid petroleum gas) is niet te verwarren met cng (compressed natural gas), dat al een paar jaar wordt gepromoot in Europa en ons land. Cng is gewoon aardgas, terwijl lpg een restproduct van de olie...

1. Lpg (liquid petroleum gas) is niet te verwarren met cng (compressed natural gas), dat al een paar jaar wordt gepromoot in Europa en ons land. Cng is gewoon aardgas, terwijl lpg een restproduct van de olieraffinage is. Het voordeel van lpg is een schonere verbranding dan benzine en diesel, en minder emissie van schadelijke stoffen als stikstofoxiden (NOx) of zwavel. 2. Lpg tanken brengt wat meer gedoe met zich mee dan benzine of diesel tanken, omdat je de slang heel goed op de tankmond moet vastkoppelen. Daarbij komt dat de tankmond van de Sandero niet is aangepast aan veel Belgische stations. Je moet er dus eerst ook nog eens een tussenstukje op schroeven als je in onze contreien wilt tanken. 3. De Sandero ECO-G lust ook benzine, maar uiteraard is het de bedoeling zo veel mogelijk op lpg te rijden. Dat is met voorsprong de voordeligste optie: een volle tank van 40 liter (die uit veiligheidsoverwegingen niet helemaal wordt gevuld) kost ongeveer 15 euro. Die kostprijs per kilometer is niet haalbaar met benzine of diesel.