Waarom is het surrealistische magazine Vendredi heruitgegeven?
...

Waarom is het surrealistische magazine Vendredi heruitgegeven? "De uitgeverij Ludion maakte een facsimile van duizend pagina's van een honderdtal edities van het magazine Vendredi. De dichter Paul Colinet stuurde tussen 1949 en 1951 elke vrijdag een magazine naar zijn neef Robert Willems. Het was Roberts droom die magazines samen te houden. Ik hielp hem postuum ze te verkopen aan de Koning Boudewijnstichting." Heeft Vendredi de surrealisten beïnvloed? "In de magazines beschreef Colinet de nieuwtjes uit zijn familie, maar ook grappen, tekeningen, poëzie, collages, krantenknipsels en nieuwtjes uit de kunstwereld. Het voelt enerzijds aan als een knutselwerk van kinderen, maar tegelijk is het een surrealistisch statement. Hij werkte samen met kunstenaars als René Magritte, Marcel Mariën, Louis Scutenaire en Irene Hamoir. Veel van de werken zijn een illustratie van de joyeuze, ironische spirit van het Belgische surrealisme." Zijn de originele Vendredi's te zien in uw Fotografiemuseum in Charleroi? "Nee, de Koning Boudewijnstichting besliste de aankoop in depot te geven aan de Koninklijke Bibliotheek van België. Daar zullen de originelen tentoongesteld worden. Maar intussen is het boek een studiedocument voor fans van het surrealisme."