Wat was het uitgangspunt voor De Leeuwen van Vlaanderen?
...

Wat was het uitgangspunt voor De Leeuwen van Vlaanderen? "Vzw De Rand in Brussel organiseert elk jaar een voorstelling voor anderstalige nieuwkomers. Ze vroegen mij, Erhan Demerci en Latif Ait of we iets wilden bedenken. We besloten te vertrekken van het boek De Leeuw van Vlaanderen van Hendrik Conscience. We willen dat verhaal op een humoristische wijze ontdoen van zijn Vlaams-nationalistische kantje." U vertrekt eerder vanuit het idee dat Conscience de man was die zijn volk leerde lezen? "Ja, maar als je een nieuwe taal leert, moet dat volgens ons spelenderwijs gebeuren. Zo steek je veel meer op. Tegelijk praat in Vlaanderen bijna niemand Algemeen Nederlands. Iedereen heeft zijn dialect, en dat is prima voor mij. De voorstelling wil in eenvoudige bewoordingen taalkennis als iets positiefs benaderen. Niet als iets wat een must is om op de arbeidsmarkt te kunnen meedraaien. Latif is opgegroeid in een gezin waar enkel Marokkaans werd gesproken. Hij worstelde op school met een taalachterstand, waardoor de voorstelling voor hem ook een persoonlijk verhaal is." Zelfs 'schild en vriend' betrekt u in de voorstelling. "Dat is een voorbeeld van hoe je taal ook als een wapen kan gebruiken. Hoe je 'schild en vriend' uitsprak, bepaalde of je de vijand was of niet. Wij benaderen taal als een spel."