kunnen ons helpen de klimaatdoelen van...

kunnen ons helpen de klimaatdoelen van Parijs te halen, zegt de studie The Breakthrough Effect: elektrische wagens, groene ammoniak uit groene waterstof en alternatieven voor vlees.