bedraagt het dividendvo...

bedraagt het dividendvoorstel voor de vennoten van Cera, evenveel als in 2019 en 0,25 procentpunt meer dan in 2020.