euro is het gemiddelde...

euro is het gemiddelde brutojaarsalaris van een profvoetballer in België, leert een doorlichting door Deloitte.