is het jaar waarin de Amerikaanse...

is het jaar waarin de Amerikaanse biobrandstoffenproducent Alder Fuels zijn eerste grote fabriek wil openen om duur- zamere vliegtuigbrandstof te maken.