De Belgische woningmarkt heeft baat bij een afkoelingsperiode, suggereren het Internationaal Monetair Fonds en Ivan Van de Cloot (ING). De sterke prijsstijgingen van de voorbije jaren lijken in de huidige context niet meer verantwoord. Maar heeft de markt dat ook zo begrepen?
...

De Belgische woningmarkt heeft baat bij een afkoelingsperiode, suggereren het Internationaal Monetair Fonds en Ivan Van de Cloot (ING). De sterke prijsstijgingen van de voorbije jaren lijken in de huidige context niet meer verantwoord. Maar heeft de markt dat ook zo begrepen? In een studie van het makelaarsnetwerk Era op basis van de transacties van de Eramakelaars kwam alvast een vertraging van de markt naar voren. De prijsstijgingen in 2005 waren gematigder dan in 2004, het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs nam toe en de woningen stonden gemiddeld ook iets langer te koop. "Het leek er inderdaad op dat de markt aan het stabiliseren was," stelt Ian Cook, directeur van Era Belgium. Maar op basis van de gegevens van het eerste kwartaal van 2006 lijkt die vaststelling misschien wat voorbarig. "We zien opnieuw iets grotere prijsstijgingen, de afkoeling lijkt zich niet echt door te zetten," stelt Cook. "Al hangt het er vanaf welke tijdperiodes je naast elkaar zet. In vergelijking met heel 2005 trekken de prijzen in het eerste kwartaal 2006 weer forser aan. Maar vergelijk je alleen met het laatste kwartaal van 2005, dan is er toch sprake van een zekere stabilisering."De cijfers van Era hebben vooral betrekking op Vlaanderen. Ian Cook merkt ook op dat de markt van het heel dure vastgoed in het noorden van Antwerpen nog altijd moeilijke tijden beleeft. Hij meent dat dit een structureel probleem is: "De opnamecapaciteit voor dat soort woningen is in die regio nu eenmaal klein. De instroom uit Nederland is sterk achteruitgegaan. En voor vermogende Belgen is deze regio vanuit mobiliteitsoogpunt niet zo interessant."Een andere marktindicator is de Trevi-index van het gelijknamige makelaarsnetwerk. De Trevi-index geeft een beeld van de algemene prijsevolutie op de Belgische woningmarkt. Op 1 januari stond die index op 106,11 (januari 2005 = 100). De index stabiliseert nu op een niveau van 107,10. "De vertraging die we al vaststelden in het Brussels Gewest breidt zich stilaan uit naar het hele land," becommentarieert Eric Verlinden, bestuurder van Groupe Trevi. "De aangekondigde zachte landing vindt plaats, zoals verwacht, op een gecontroleerde en redelijke wijze. Op jaarbasis - op voorwaarde dat de matige stijging aanhoudt - komen we dan op een bescheiden prijsklim van +3,5 % voor het jaar 2006."Toch zijn er grote verschillen mogelijk, afhankelijk van de regio en het type woning. In Waals-Brabant bijvoorbeeld noteert de federatie van notarissen voor 2005 een gemiddelde jaarlijkse stijging van 21 % voor de bouwgronden en 13 % voor de woningen. In Brussel en de rand doet het huuroveraanbod - vooral van goedkope appartementen - zich steeds meer voelen. LVe, PhC n