DEEL TWEE.
...

DEEL TWEE.Vorige week belichtten wij een aantal trends waarvan John Naisbitt, de uitgever van Trend Letter, verwacht dat ze zullen aanhouden tot in het nieuwe millennium. Hier volgt het tweede deel van zijn analyse. Van afhankelijkheid naar ondernemerschap. Ondernemen, zo luidt het recept voor succes in de komende jaren. Wie bang is, ziet overal crisis ; de ondernemer maakt gebruik van de geboden kansen.Van concurrentie naar samenwerking. Steeds meer bedrijven werken samen om hun concurrentiepositie op de wereldmarkt te vrijwaren. Een mooi voorbeeld is het Advanced Photo System, gelanceerd door Japanse en Amerikaanse film- en cameraproducenten om fotograferen eenvoudiger te maken voor een groot publiek. Nog een voorbeeld is de samenwerking van Franse, Duitse en Amerikaanse telecommaatschappijen in Global One. Van homogeniteit naar diversiteit. De verwezenlijking van een vrije wereldmarkt, de immigratie en de telecomrevolutie hebben bijgedragen tot het waarderen van verscheidenheid. Dit verandert zowat alles, van marketing tot werkgelegenheid. De groei van het aantal kmo's leidt tot een diversiteit van de arbeidskrachten : veel vrouwen en minderheden integreren zich liever niet in traditionele bedrijfsstructuren en beginnen hun eigen bedrijfje, of ze gaan werken bij kleinere firma's met grotere doorgroeimogelijkheden.Van jobstabiliteit naar-innovatie. De dagen zijn voorbij dat iemand na zijn studies voor tientallen jaren verdween in een bedrijf. Arbeidsdeskundigen voorspellen dat nieuwe afgestudeerden tijdens hun loopbaan zullen werken in 12 tot 15 ondernemingen, waar zij gemiddeld drie verschillende beroepen zullen uitoefenen. Dit verschijnsel lijkt gewoon voor jongeren die nu op de arbeidsmarkt komen, maar de trend komt hard aan bij oudere managers vooral bij het middenkader dat het meest getroffen wordt door downsizing. Als gevolg van die verminderende jobstabiliteit gaat men zich extra inspannen om zijn waarde op de arbeidsmarkt te bevestigen. Werknemers op alle niveaus, van laag tot hoog, zullen zich moeten bijscholen om soepel in te spelen op het arbeidsaanbod. Van huisslaaf tot wereldveroveraar. Toeristen vormen het soort migranten die in elk land welkom zijn : ze blijven maar net lang genoeg om hun geld te spenderen. De fenomenale groei van het toerisme over de hele wereld zal ook doorgaan in het nieuwe millennium. Het aantal vlieguren zal fiks stijgen. Het toerisme hangt samen met meer dienstverlening, meer opties, meer personalisme en meer belevenissen. Iets beleven is belangrijk : zwemmen met dolfijnen, bergbeklimmen, graven naar fossielen, bungee jumping, door het regenwoud trekken,... Zelfs de meest luxueuze vakanties bieden vandaag de dag meer actie.Bron : Trend Letter, 9 januari '97.