"Hadden de arbeiders van Renault een serieus pakket aandelen in het bedrijf gehad, dan was de abrupte sluiting van de fabriek in Vilvoorde onmogelijk geweest." Met die uitspraak wil Raf Vermeire (29 j.), zopas herverkozen als voorzitter van de CVP-Jongeren, het belang van ondernemingsparticipatie onderstrepen, een van de ideeën die de jonge christen-democraten de komende jaren sterk zullen promoten (een "verruimd arbeidsstelsel", armoedebestrijding en maatschappelijke participatie zijn de andere grote thema's).
...

"Hadden de arbeiders van Renault een serieus pakket aandelen in het bedrijf gehad, dan was de abrupte sluiting van de fabriek in Vilvoorde onmogelijk geweest." Met die uitspraak wil Raf Vermeire (29 j.), zopas herverkozen als voorzitter van de CVP-Jongeren, het belang van ondernemingsparticipatie onderstrepen, een van de ideeën die de jonge christen-democraten de komende jaren sterk zullen promoten (een "verruimd arbeidsstelsel", armoedebestrijding en maatschappelijke participatie zijn de andere grote thema's). Maar wil Vermeire, gedelegeerd bestuurder van twee Lokerense ondernemingen ( Stokota en Ecota), de werknemers in zijn eigen bedrijven zo'n participatie zien nemen ? Zonder aarzelen : "Ja. We hebben trouwens al onderzocht hoe dat geregeld zou kunnen worden. Er moet echter eerst een degelijk wettelijk kader komen. Als je vandaag de werknemers aandelen wil uitkeren, komen zowel de belastingen als de RSZ hun deel opeisen. Eén van die twee is er teveel aan." De voorbije twee jaar heeft Vermeire als jongerenvoorzitter zijn tanden gezet in sociale-zekerheidsdossiers, werkgelegenheid, arbeidskostenverlaging. Aandacht voor het sociale aspect van de economie had hij van in zijn studentenjaren aan de Leuvense rechtenfaculteit : als praesis van het Vlaams Rechtsgenootschap was hij mede-organisator van een congres over "Sociaal Europa" en een colloquium waar "Investeren in China na Tienanmen" bevraagd werd. Partijpolitiek engagement was daar nog niet aan gekoppeld. "Pas toen ik een bijkomend jaar ging studeren aan het Brugse Europacollege, heb ik me tot een partij bekeerd, in casu de CVP." De politieke microbe kreeg hij niet van thuis uit mee noch zijn ouders noch zijn broer of zijn twee zussen zijn politiek actief. Wat hij wel meekreeg, was ondernemingszin. Het was vader Georges Vermeire die in 1963 Stokota oprichtte, dat zich toelegt op de constructie van tankwagens voor vervoer van petroleumproducten en opslagtanks voor chemicaliën. Zoon Raf stapte er in '91, na het afronden van z'n studies, mee in. En richtte in '92 een tweede firma op, Ecota, gespecialiseerd in de constructie van wagens voor industriële cleaning. Samen haalden ze in '96 400 miljoen frank omzet en 2 miljoen nettowinst, en stellen ze 80 mensen tewerk. Daar mogen er nog 15 bijgeteld worden van Stokota Polska, de productievestiging die in februari '96 zo'n 200 kilometer ten zuiden van Warschau werd opgestart om de groeiende Poolse, Tsjechische en Hongaarse markten te bedienen. De gedelegeerd bestuurder werkt wel maar een dag op vijf voor z'n bedrijven de dagdagelijkse leiding berust bij vader en een topkaderlid de overige vier dagen is hij puur politicus : "Ik hou politiek en privé-business strikt gescheiden," haast hij zich er NPC-gewijs aan toe te voegen. Omdat hij ook nog gemeenteraadslid is in Lokeren, rest hem weinig tijd voor hobbies. "Ik voel me al schuldig dat ik niet méér tijd kan vrijmaken voor mijn echtgenote en mijn twee kinderen."RAF VERMEIRE (CVP, STOKOTA, ECOTA) 1 dag gedelegeerd bestuurder, 4 dagen politicus.