Bent u van Britse afkomst? Of gewoon een anglofiel die zijn kind in de beste Britse traditie wil opvoeden? Dan is de British School of Brussels in Tervuren misschien iets voor u. Rustig gelegen, naast het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, op huurgronden van het Koninklijk Domein.
...

Bent u van Britse afkomst? Of gewoon een anglofiel die zijn kind in de beste Britse traditie wil opvoeden? Dan is de British School of Brussels in Tervuren misschien iets voor u. Rustig gelegen, naast het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, op huurgronden van het Koninklijk Domein. Een brief sturen met de vraag of uw kind er naar school mag, kan al voor 620 euro. Halftijdse kindercrèche? Zo geregeld voor een goeie 4000 euro. Busdienst? Een kaartje kost 2168 euro. Voor het eerste leerjaar bent u er voor 16.000 euro van af. Het Oxford-accent met een stijve bovenlip is in de prijs begrepen. De British School werd opgericht in 1970, toen Groot-Brittannië plannen maakte om toe te treden tot de Europese Unie. De school mikt vooral op Engelssprekende kinderen wier ouders in België werken. De doelstelling was vanaf het begin duidelijk: het Britse studiepakket in een internationale context aanbieden. Ongeveer 60 % van de 1100 studenten heeft een Brits paspoort op zak, maar tussen de drie- tot achttienjarigen zitten zestig nationaliteiten. De jongeren keren na hun studie meestal terug naar hun thuisland om daar een universitaire opleiding aan te vatten. België is trouwens niet het enige land met een British School. De Britse scholen werken onafhankelijk van elkaar, maar worden wel ondergebracht bij Cobisec, de Council of British Independent Schools in the European Communities. De voorbije drie jaar is nagenoeg het hele management vervangen. Sinds 1 september is Roland Chant de nieuwe 'principal'. De Brit is geen groentje: hij is ongeveer 33 jaar actief in het onderwijs, waarvan achttien als directeur. Tijdens zijn vorige job in Bideford College slaagde hij erin om de financiële moeilijkheden van de school op te ruimen. In de British School of Brussels is de opdracht anders. De school heeft een solide financiële basis, met een omzet van 18 miljoen euro. Die inkomsten komen uit het inschrijvingsgeld, dat de ouders of hun werkgevers betalen. Chant beseft dat hij de school als een bedrijf moet leiden. "Wij zijn geen openbare school die subsidies ontvangt. Als de inschrijvingen dalen, zakken ook onze inkomsten. We moeten daarom een goed product aanbieden - een school met een goede reputatie -, zodat de kinderen naar onze school blijven komen. "Het inschrijvingsgeld schommelt tussen de 4147 euro per jaar voor kinderen die voor het eerst naar de kleuterschool trekken tot 21.912 euro voor de leerlingen in de laatste twee jaren van de humaniora. Chant: "Ieder jaar herbekijkt de raad van bestuur het beleid van het inschrijvingsgeld en houdt daarbij rekening met het mechanisme van de vrije markt, de ontwikkelingsplannen voor de school, de lonen van de leerkrachten, enzovoort." Om nieuwe studenten aan te trekken, organiseert de nieuwe directeur de komende maanden gespreksrondes met internationale bedrijven, ambassades en regeringen om hen van de kwaliteit van het onderwijs te overtuigen. De British School bouwt momenteel een business centre en bekijkt de mogelijkheid om een internationaal baccalaureaat te lanceren in september 2004 of 2005. Maar de grootste hap uit het budget gaat naar de lonen van de leerkrachten en het ondersteunend personeel. De British School hanteert een onafhankelijke salarisschaal. "Maar net zoals in de bedrijfswereld het geval is, vergelijken we ook met onze concurrenten en de lonen die in Groot-Brittannië uitgekeerd worden." Groeien kan nog, maar dan wel beperkt. Chant: "In theorie zouden we de school kunnen uitbreiden, maar dat zou vooral negatieve gevolgen hebben voor het persoonlijke karakter van de school. Die succesfactor zien we niet graag verdwijnen." Melanie De Vrieze Melanie De Vrieze"Wij zijn geen openbare school die subsidies ontvangt. Dus moeten we een goed product aanbieden: een school met een goede reputatie."