Harvard Business School Press, 2002, 256 blz.
...

Harvard Business School Press, 2002, 256 blz.Verwaarloos nooit uw pionnen. Zij vormen uw onontbeerlijke falanx. - David Garvin: professor Business Administration aan Harvard Business School. Om daadwerkelijk een lerende organisatie uit te bouwen, moeten de basisingrediënten van een leerproces gekend zijn. Daar kan ook een boek dat de theorie wil omzetten in de praktijk, niet omheen. Aanvankelijk valt David Garvin dan ook terug op zijn academische ruggengraat. Leren is het aaneenvlechten van het vergaren, interpreteren en toepassen van kennis. Elk van deze stadia wordt kritisch bejegend en vertaald naar het management. Vervolgens bespreekt Garvin drie methoden van leren: kennis, ervaring en experimenten. Elk individu en elke organisatie heeft de drie methoden nodig. Garvin toont hoe dat gebeurt bij onder meer General Electric, Xerox en het Amerikaanse leger. Een lerende organisatie ontstaat niet op bevel, maar ook slechts zelden spontaan. Het komt erop aan geduldig een geschikte bedrijfscultuur te verspreiden. Daarvoor zijn niet alleen bepaalde leiderschapsstijlen, maar ook organisatorische bruggen nodig. David Garden geeft de nodige theoretische krijtlijnen en plaatst daar case- studies tegenover. In essentie is dit boek gewoon een (sterk uitgebouwd) stappenplan om het concept lerende organisatie toe te passen. Het belang van het begrip lerende organisatie neemt nog dagelijks toe. Op de valreep gered door de voorbeelden. Na alle hoogdravende poeha over de lerende organisatie, krijgt u nu een concrete leidraad in handen om de bijwijlen schimmige theorie om te zetten in een efficiënte werking. Niet vertaald. - The Fifth Discipline - The Art and Practice of the Learning Organization: hét baanbrekende werk van Peter Senge uit 1990 blijft nog altijd het onmisbare basisboek over de lerende organisatie (Currency/Doubleday, 1990, 424 blz.). Nederlandse vertaling: De vijfde discipline - De kunst en praktijk van de lerende organisatie (Scriptum, 1992, 399 blz.). Franse vertaling: La cinquième discipline - L'Art et la manière des organisations qui apprenent (Editions Générales First, 1992, 462 blz.). De originele Engelstalige uitgaven vonden we vlot bij Acco Leuven. Tel.: 016 29 11 00, fax: 016 20 73 89.