Een cynische geest zou er een ironische symboliek achter kunnen vermoeden. Terwijl de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB) op 21 november zijn colloquium hield over hoe Vlaanderen zijn welvaart door innovatie kan behouden, was er bij VW Vorst een bijzondere ondernemingsraad aan de gang waar het zware verdict viel over de Belgische VW-fabriek.
...

Een cynische geest zou er een ironische symboliek achter kunnen vermoeden. Terwijl de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB) op 21 november zijn colloquium hield over hoe Vlaanderen zijn welvaart door innovatie kan behouden, was er bij VW Vorst een bijzondere ondernemingsraad aan de gang waar het zware verdict viel over de Belgische VW-fabriek. De VRWB vroeg 130 experts uit het bedrijfsleven, universiteiten en onderzoeksinstellingen om de economische sectoren af te bakenen die het Vlaanderen van morgen zijn economische welvaart moeten geven. Er werden dertig technologiedomeinen aangeduid en gegroepeerd in zes strategische clusters: transport, gezondheidszorg, nieuwe materialen, energie en milieu, socio-economische innovatie en voeding. Door die clusters af te bakenen, is het makkelijker om de inspanningen te concentreren. Opvallend in het rapport is de sterke vertegenwoordiging van ICT. "Dat zorgt voor de noodzakelijke toegevoegde waarde, want op klassieke industriële productie is er geen competitief voordeel meer te halen," zegt VRWB-voorzitter Karel Vinck. Professor Leo Sleuwaegen (KU Leuven): "Er is een consolidatie op wereldvlak aan de gang. En VW weerspiegelt die trend. Economische verankering is tegen die achtergrond een utopie."Het komt er dus op aan om technische niches te vinden waarin we ons kunnen onderscheiden, stelt Gilbert Declerck, algemeen directeur van Imec. "We hebben vandaag een aantal bedrijven die in hun niche tot de top behoren. We moeten er echter ook voor zorgen dat ze morgen nog steeds tot die top behoren."Maatregelen die onze concurrentiepositie moeten vrijwaren, mogen niet los worden gezien van wat andere landen op dat vlak doen, stelt Leo Sleuwaegen. "De helft van onze industrie is in handen van multinationale bedrijven. Die zijn voor onze economie van primordiaal belang, maar of dat omgekeerd ook geldt?" Karel Vinck is het daar niet helemaal mee eens: "België heeft een groot aantal troeven, en die moeten we uitspelen. Op dat vlak bevat het businessplan van de Vlaamse regering een aantal sterke punten. Ik denk aan onderwijs en het financieringsbeleid. Vlaanderen moet na de volgende verkiezingen de bevoegdheden krijgen om ze ook daadwerkelijk uit te voeren."En op internationale schaal is er dringend behoefte aan een Europees project. "Het ontbreekt ons aan een geïntegreerde Europese markt. We hebben een munt, maar daarachter zit geen Europees economisch beleid. Integendeel, er is eerder een trend van nationalistische reflexen. Dat is niet het juiste antwoord op de globalisering."EXTRA INFORMATIE OP WWW.TRENDS.BE Het VRWB-rapport met de prioriteiten voor technologie en innovatie in Vlaanderen.L.D.